logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
Siste nytt
4x2
FKT Veileder - Sekretariat for kontrollutvalg
Etter et års arbeid er endelig veilederen ferdig.  Nå håper vi at veilederen kan bli et godt redskap både for kontrollutvalg og sekretariat.
Les mer
4x2
FKTs høringssvar til NKRFs veileder for kontrollutvalgssekretariat
FKT har avgitt høringsuttalelse til NKRFs forslag til veileder for kontrollutvalgssekretariat
Les mer
4x2
FKTs innspill til Stortingshøringen om den nye kommuneloven - Prop. 46 L (2017-2018)
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen presenterte FKTs innspill i høringen 24. april
Les mer
4x2
Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité  om den nye kommuneloven
FKT vil delta på Stortingshøringen om den nye kommuneloven  - Prop. 46 L  - tirsdag 24. april
Les mer
Konferanser