logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
Siste nytt
4x2
FKTs høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling
Forum for Kontroll og Tilsyn har avgrenset sitt høringssvar til begrepet «varslingsmottaker» og kontrollutvalgets rolle i denne sammenhengen.
Les mer
4x2
Departementets svar til Fredrikstad kommune om møteoffentlighet
Det stilles spørsmål ved om kravet til møteoffentlighet er oppfylt dersom møter i folkevalgte organer holdes i en låst bygning, som ikke er åpen for publikum.
Les mer
4x2
Egenkontrollen i den nye kommuneloven
Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven
Les mer
4x2
Regional  høstsamling  2018 - Klarspråkkurs
NYHET! FKT og Konsek Trøndelag IKS inviterer til "Klarspråkkurs" på  Wærnes fredag 26.oktober. Kursholder er Agnar Kaarbø
Les mer
Konferanser