logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
Siste nytt
4x2
Egenkontrollen må med i framtidens lokaldemokrati
-  Kommunestyrene er passive når det gjelder å stille krav til kontrollutvalget. Denne utfordringen må KS ta, og gi kontrollutvalget sin rettmessige plass i opplæringsopplegget. 
Les mer
4x2
Avlysning av politiske møter, Kl § 32
Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til  FKT på spørsmål om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i kommunestyret eller politiske utvalg".
Les mer
4x2
FKTs høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling
Forum for Kontroll og Tilsyn har avgrenset sitt høringssvar til begrepet «varslingsmottaker» og kontrollutvalgets rolle i denne sammenhengen.
Les mer
4x2
Departementets svar til Fredrikstad kommune om møteoffentlighet
Det stilles spørsmål ved om kravet til møteoffentlighet er oppfylt dersom møter i folkevalgte organer holdes i en låst bygning, som ikke er åpen for publikum.
Les mer
Konferanser