logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
Rådmannen i Kvænangen har ikke svart kontrollutvalget siden 2015
9.2.2018.

Det framheves som særlig alvorlig at rådmannen ikke besvarer nummererte revisjonsbrev, i et tilfelle et brev om mulig mislighold. 

Les mer
Kontrollutvalget i Kvinnherad vil ha informasjon om etikk
28.1.2018.

Utvalget ønsker informasjon fra rådmannen om hva som er gjort og hva som planlegges når det gjelder opplæring i etikk. 

Les mer
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat - egen nettportal til sak/arkivsystem
25.1.2018.
Les mer
Risikoen forbundet med å bryte regelverket er for lav
25.1.2018.

 -Vi må ha en tilsynsordning for etterlevelse av regleverket for offentlige anskaffelser. Det sier Bjørn H Wikasteen, som er seniorrådgiver i K-Sekretariatet IKS, til Anbud365 

Les mer
Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling
14.9.2017.

Veilederen fra KS støtter opp under kommunenes arbeid med å utvikle en god ytringskultur.

Les mer
Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet
11.5.2017.

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet.

Les mer
«Etikk er god butikk» – dilemmasamling er lansert
4.4.2017.

Transparency International Norge har lansert et nytt verktøy i antikorrupsjonsarbeid.

Les mer
Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2016
6.3.2017.

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge.

Les mer
Tilsyn oppleves som nyttig og bidrar til læring
25.11.2016.

Kommuner og fylkesmannsembeter opplever stort sett at statlig tilsyn er nyttig og bidrar til læring og bedre kommunale tjenester.

Les mer
Verktøykasse mot tidstyver
18.11.2016.

KS og KMD lanserer nettbasert verktøykasse mot tidstyver i kommunesektoren.

Les mer

Offentlige anskaffelser - samleside NFD

Næringsdepartementet har laget en særskilt samleside om relevant stoff om offentlige anskaffelser.

|