logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
FKTs innspill til Stortingshøringen om den nye kommuneloven - Prop. 46 L (2017-2018)
25.4.2018.

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen presenterte FKTs innspill i høringen 24. april

Les mer
Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité  om den nye kommuneloven
19.4.2018.

FKT vil delta på Stortingshøringen om den nye kommuneloven  - Prop. 46 L  - tirsdag 24. april

Les mer
Forslag til ny kommunelov ble lagt fram  fredag 16. mars
15.3.2018.

Fredag 16. mars presenterete Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland forslag til ny kommunelov.

Les mer
Fagkonferanse og årsmøte 29. - 30. mai 2018
22.2.2018.

FKT inviterer til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport  Gardermoen 29. - 30. mai 2018.

Les mer
Rådmannen i Kvænangen har ikke svart kontrollutvalget siden 2015
9.2.2018.

Det framheves som særlig alvorlig at rådmannen ikke besvarer nummererte revisjonsbrev, i et tilfelle et brev om mulig mislighold. 

Les mer
Kontrollutvalget i Kvinnherad vil ha informasjon om etikk
28.1.2018.

Utvalget ønsker informasjon fra rådmannen om hva som er gjort og hva som planlegges når det gjelder opplæring i etikk. 

Les mer
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat - egen nettportal til sak/arkivsystem
25.1.2018.
Les mer
Risikoen forbundet med å bryte regelverket er for lav
25.1.2018.

 -Vi må ha en tilsynsordning for etterlevelse av regleverket for offentlige anskaffelser. Det sier Bjørn H Wikasteen, som er seniorrådgiver i K-Sekretariatet IKS, til Anbud365 

Les mer
Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling
14.9.2017.

Veilederen fra KS støtter opp under kommunenes arbeid med å utvikle en god ytringskultur.

Les mer
Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet
11.5.2017.

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet.

Les mer

Offentlige anskaffelser - samleside NFD

Næringsdepartementet har laget en særskilt samleside om relevant stoff om offentlige anskaffelser.

|