logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Sekretariatskonferansen 20. - 21. mars 2018

FKT inviterer til den årlige Sekretariatskonferansen på det helt nye Scandic Lillestrøm 20. - 21. mars 2018. Påmeldingsfrist: Snarest!

Program | #fkt2018

 Last ned invitasjonen til FKTs Sekretariatskonferanse 2018 i pdf-format »

Tirsdag 20. mars 2018:

10.00 - 11.00: Registrering & kaffe m.m.

11.00 - 11.10: Velkommen!
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

11.10 - 12.00: Generalsekretærens time
Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

12.00 - 12.15: Pause

12.15 - 13.00: Kontrollutvalgets rolle i forbindelse med kommunesammenslåing – både i de «gamle» kommunene og den nye kommunen
Daglig leder Arnar Helgheim, SEKOM

13.00 - 14.00: Lunsj

14.00 - 15.00: Påse-ansvaret overfor revisor - veileder
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn og Fjordane fylkeskommune

15.00 - 15.20: Pause

15.20 - 17.00: «Varsling» mm. – hvordan håndtere ulik informasjon om kritikkverdige forhold?
Rådgiver Sander Haga Ask, Temark

19.00: Middag


Onsdag 21. mars 2018:

09.00 - 10.15: Ny personvernlovgivning fra mai 2018 (GDPR) – hvordan påvirker dette kontrollutvalgene og sekretariatene?
Styreleder Steinar Nørstebø. Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS)

10.15 - 10.30: Pause

10.30 - 11.30: Kontrollutvalgets sekretariat - veileder
Seniorrådgiver Roald Breistein, Sekretariatet for kontrollutvalget i Hordaland
fylkeskommune

11.30 - 11.50: Pause

11.50 - 12.50: Kontrollutvalgets innstillingsrett
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

12.50 - 13.00: Oppsummering av konferansen
⇒ Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00: Lunsj

[Timeplanen er veiledende. Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 29. november]


Praktisk informasjon:

Sted: Scandic Lillestrøm

Priser:

 • Med overnatting og middag:
  • Medlemmer: kr 6 500
  • Ikke-medlemer: kr 7 000
 • Uten overnatting og uten middag:
  • Medlemmer: kr 5 000
  • Ikke-medlemmer: kr 5 500
 • Tilslutningsdøgn 19. - 20. mars 2018 (m/frokost): kr  1 290

Påmeldingsfrist: Snarest! Fortsatt ledige plasser.


Påmeldingsskjema:


Fornavn: **
Etternavn: **
Organisasjon: **
Ev. ressursnummer:
E-post: **
E-post, kopimottaker
Telefon: **
Fakturaadresse: **
Postnummer: **
Poststed:
Konferansepakke: **
Trenger du overnatting 19. - 20. mars (kr 1 290 m/frokost)? Velg Ja eller Nei **
Tilleggsopplysninger:
|

Fagkonferanse og årsmøte 29. - 30. mai 2018

FKT inviterer til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport  Gardermoen 29. - 30. mai 2018.


Program | #fkt2018

Last ned hele invitasjonen til FKTs Fagkonferanse 2018 i pdf-format»

Tirsdag 29. mai 2018:

09.00 - 10.00: Registrering & kaffe m.m.

10.00 - 10.05: Velkommen! Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

10.05 - 10.25: Åpning Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite

10.25 - 10.50: NHOs hovedtiltak mot arbeidskriminalitet Direktør Arbeidsliv Nina Melsom, NHO

10.50 - 11.20: Hvordan kan vi unngå arbeidskriminalitet i offentlige kontrakter? Seniorrådgiver Anne-Cathrine Jacobsen, DIFI

11.20 - 11.30: Spørsmål og kommentarer fra salen

11.30 - 11.50: Pause

11.50 - 12.20:  Hvordan står det til med barnevernet i kommunene? (foredragsholder ikke endelig avklart)

12.20 - 12.50:  Land barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland

13.00 - 14.00: Lunsj

14.00 - 14.25: Hvorfor sviktet det i Land barnevern? Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon

14.25 - 14-35: Spørsmål og kommentarer fra salen 

Onsdag 30. mai 2018:

09.00 - 09.45 Veileder kontrollutvalgets sekretariat Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariatet for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune

10.00 - 11.00: Rådmannen og kontrollutvalget - samarbeid eller konflikt? Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune og Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune

11.00 - 11-10: Spørsmål og kommentarer fra salen

11.10 - 11.30: Pause og utsjekking

11.30 - 12.00: Lovproposisjonen om ny kommunelov Seniorrådgiver Erland Aamodt, Kommunal og moderniseringsdepartementet

12.00 - 12.10: Spørsmål og kommentarer fra salen

12.10 - 12.50: Etikk Filosof Henrik Syse

12.50 - 13.00 Avslutning Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

13.00 -14-00: Lunsj

Deltakeravgift:

 • Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)
 • Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5000 (Ikke medlem kr 5 500)
 • FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
 • Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,-

Påmelding:


Fornavn: **
Etternavn: **
Organisasjon: **
Ev. ressursnummer:
E-post: **
E-post, kopimottaker
Telefon: **
Fakturaadresse: **
Postnummer: **
Poststed:
Konferansepakke: **
Trenger du overnatting 28. - 29. mai (kr 1 195 m/frokost)? Velg Ja eller Nei **
Tilleggsopplysninger:
|