logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Fagkonferanse og årsmøte 29. - 30. mai 2018

FKT inviterer til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport  Gardermoen 29. - 30. mai 2018.


Program | #fkt2018

Last ned hele invitasjonen til FKTs Fagkonferanse 2018 i pdf-format»

Tirsdag 29. mai 2018:

09.00 - 10.00: Registrering & kaffe m.m.

10.00 - 10.05: Velkommen! Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

10.05 - 10.25: Åpning Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite

10.25 - 10.50: NHOs hovedtiltak mot arbeidskriminalitet Direktør Arbeidsliv Nina Melsom, NHO

10.50 - 11.20: Hvordan kan vi unngå arbeidskriminalitet i offentlige kontrakter? Seniorrådgiver Anne-Cathrine Jacobsen, DIFI

11.20 - 11.30: Spørsmål og kommentarer fra salen

11.30 - 11.50: Pause

11.50 - 12.20:  Hvordan står det til med barnevernet i kommunene? forbundsleder Mimmi Kvisvik, Fellesorganisasjonen (FO) (med forbehold)

12.20 - 12.50:  Land barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Oppland

13.00 - 14.00: Lunsj

14.00 - 14.25: Hvorfor sviktet det i Land barnevern? Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon

14.25 - 14-35: Spørsmål og kommentarer fra salen 

Onsdag 30. mai 2018:

09.00 - 09.45 Veileder kontrollutvalgets sekretariat Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariatet for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune

10.00 - 11.00: Rådmannen og kontrollutvalget - samarbeid eller konflikt? Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune og Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune

11.00 - 11-10: Spørsmål og kommentarer fra salen

11.10 - 11.30: Pause og utsjekking

11.30 - 12.00: Lovproposisjonen om ny kommunelov Seniorrådgiver Erland Aamodt, Kommunal og moderniseringsdepartementet

12.00 - 12.10: Spørsmål og kommentarer fra salen

12.10 - 12.50: Etikk Filosof Henrik Syse

12.50 - 13.00 Avslutning Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

13.00 -14-00: Lunsj

Deltakeravgift:

  • Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)
  • Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5000 (Ikke medlem kr 5 500)
  • FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
  • Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,-

Påmelding:


Fornavn: **
Etternavn: **
Organisasjon: **
Ev. ressursnummer:
E-post: **
E-post, kopimottaker
Telefon: **
Fakturaadresse: **
Postnummer: **
Poststed:
Konferansepakke: **
Trenger du overnatting 28. - 29. mai (kr 1 195 m/frokost)? Velg Ja eller Nei **
Tilleggsopplysninger:
|