logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Avlysning av politiske møter, Kl § 32

Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til  FKT på spørsmål om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i kommunestyret eller politiske utvalg".

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

FKTs Sekretariatskonferanse 2018

Vi har gleden av å invitere til den årlige Sekretariatskonferansen 20. - 21. mars 2018 i Lillestrøm.

For program og nærmere informasjon om priser og påmelding:

Påmeldingsfrist: 15. februar

|

Rapport avdekkjer fylkeskommunale regelbrot

Det er avdekt fleire brot på regelverket om offentlege innkjøp i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

|

Valdriser veiledet om kontroll

Et 40-talls valdriser med alle de seks ordførerne i spissen møtte da Fylkesmannen i Oppland inviterte til veiledningsmøte om kommunelovens kapittel 12.

|

Alvorlig rapport om lovbrudd i Karlsøy

Revisjonsrapporten om inhabilitet i administrasjonen i Karlsøy og brudd på regelverket om offentlige anskaffelser er svært alvorlig, sier KS-lederen i Troms.

|

Møte i etikkutvalget

Kommunesektorens etikkutvalg hadde møte i Oslo 11. mai 2017.

|

Ny rapport avdekker mangelfulle rutinar

Sogn og Fjordane fylkeskommune får kritikk for å ikkje vere opne nok. Det gjeld møteinnkallingar, innsyn i dokument og mangelfull arkivering.

|

Måtte svare på spørsmål om svikt i anbudspraksis

Kontrollutvalget i Verdal har fått flere henvendelser fra entreprenører som har følt seg utelatt fra muligheten til å kjempe om kommunale kontrakter.

|

Strammer inn reglene for kommuneansatte

Kontrollutvalget i Fredrikstad setter strengere grenser for hvilke oppdrag kommuneansatte kan ha på fritiden.

|

Anbefaler kontrollutvalget å droppe epostgransking

Mistanke om uregelmessigheter i innkjøpssak i Grimstad er ikke nok til å sjekke ansattes eposter, lyder advokatråd.

|
1234Neste