logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Egenkontrollen må med i framtidens lokaldemokrati

-  Kommunestyrene er passive når det gjelder å stille krav til kontrollutvalget. Denne utfordringen må KS ta, og gi kontrollutvalget sin rettmessige plass i opplæringsopplegget. 

Egenkontrollen må med i framtidens lokaldemokrati
12.11.2018.

-  Kommunestyrene er passive når det gjelder å stille krav til kontrollutvalget. Denne utfordringen må KS ta, og gi kontrollutvalget sin rettmessige plass i opplæringsopplegget. 

Les mer
Den nye kommuneloven - Stortingsvedtaket
12.11.2018.

7. juni 2018 vedtok Stortinget den nye kommuneloven

Les mer
Datatilsynets svar ang.personvernombud
25.10.2018.

FKT har hatt to henvendelser til Datatilsynet i høst med spørsmål om sekretariatene etter loven vil ha plikt til å opprette personvernombud.  

Les mer
Avlysning av politiske møter, Kl § 32
15.10.2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til  FKT på spørsmål om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i kommunestyret eller politiske utvalg".

Les mer
Personvernombud for kontrollutvalgssekretariat
28.8.2018.

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger

Les mer
FKTs høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling
27.8.2018.

Forum for Kontroll og Tilsyn har avgrenset sitt høringssvar til begrepet «varslingsmottaker» og kontrollutvalgets rolle i denne sammenhengen.

Les mer
Departementets svar til Fredrikstad kommune om møteoffentlighet
21.8.2018.

Det stilles spørsmål ved om kravet til møteoffentlighet er oppfylt dersom møter i folkevalgte organer holdes i en låst bygning, som ikke er åpen for publikum.

Les mer
Egenkontrollen i den nye kommuneloven
16.7.2018.

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

Les mer
Regional  høstsamling  2018 - Klarspråkkurs
12.7.2018.

NYHET! FKT og Konsek Trøndelag IKS inviterer til "Klarspråkkurs" på  Wærnes fredag 26.oktober. Kursholder er Agnar Kaarbø

Les mer
Kommuneloven- Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 
11.7.2018.

Lovsaken ferdigbehandles i stortinget 7. juni. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Les mer

FKTs høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling

Forum for Kontroll og Tilsyn har avgrenset sitt høringssvar til begrepet «varslingsmottaker» og kontrollutvalgets rolle i denne sammenhengen.

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune vil ha åpen høring

Fylkesrevisjonen skriver i sin rapport at en vesentlig svakhet ved saksbehandlingen er «manglende dokumentasjon, arkivering og journalføring av saksinformasjon» 

FKTs Sekretariatskonferanse 2018

Vi har gleden av å invitere til den årlige Sekretariatskonferansen 20. - 21. mars 2018 i Lillestrøm.

For program og nærmere informasjon om priser og påmelding:

Påmeldingsfrist: 15. februar

|

Rapport avdekkjer fylkeskommunale regelbrot

Det er avdekt fleire brot på regelverket om offentlege innkjøp i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

|

Treng meir tid på å lese rapporten

Kontrollutvalet i Sogndal treng endå fleire dagar på å kome seg gjennom den omfattande rapporten om Sogn barnevern.

|

Kritiseres i anonymt brev

Ledelsen i Kragerø fjordbåtselskap blir skarpt kritisert i et anonymt brev til kontrollutvalget.

|

Vurderer lovligheten av turistvert i Lofoten

De gjorde det til det beste for befolkningen, men ansettelsen av turistvert i Flakstad kommune skal behandles i kontrollutvalget.

|

- Åpenbart at Oslo kommune er lurt

Kommunerevisjonen skal granske Boligbygg-skandalen, bestemte kontrollutvalget. Utvalgets leder vil avsløre utro tjenere.

|

Flertallet ønsker ikke mer gransking i Tjøme

Kontrollutvalget ønsket at KPMG skulle granske ytterligere forholdene på byggesaksavdelingen.

|
1234...13Neste