logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
Personvernombud for kontrollutvalgssekretariat
28.8.2018.

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger

Les mer
FKTs høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling
27.8.2018.

Forum for Kontroll og Tilsyn har avgrenset sitt høringssvar til begrepet «varslingsmottaker» og kontrollutvalgets rolle i denne sammenhengen.

Les mer
Departementets svar til Fredrikstad kommune om møteoffentlighet
21.8.2018.

Det stilles spørsmål ved om kravet til møteoffentlighet er oppfylt dersom møter i folkevalgte organer holdes i en låst bygning, som ikke er åpen for publikum.

Les mer
Egenkontrollen i den nye kommuneloven
16.7.2018.

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

Les mer
Regional  høstsamling  2018 - Klarspråkkurs
12.7.2018.

NYHET! FKT og Konsek Trøndelag IKS inviterer til "Klarspråkkurs" på  Wærnes fredag 26.oktober. Kursholder er Agnar Kaarbø

Les mer
Kommuneloven- Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 
11.7.2018.

Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Les mer
FKT Veileder - Sekretariat for kontrollutvalg
13.6.2018.

Etter et års arbeid er endelig veilederen ferdig.  Nå håper vi at veilederen kan bli et godt redskap både for kontrollutvalg og sekretariat.

Les mer
Veileder sekretariat for kontrollutvalg
18.5.2018.
Les mer
FKTs innspill til Stortingshøringen om den nye kommuneloven - Prop. 46 L (2017-2018)
25.4.2018.

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen presenterte FKTs innspill i høringen 24. april

Les mer
Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité  om den nye kommuneloven
19.4.2018.

FKT vil delta på Stortingshøringen om den nye kommuneloven  - Prop. 46 L  - tirsdag 24. april

Les mer

FKTs høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling

Forum for Kontroll og Tilsyn har avgrenset sitt høringssvar til begrepet «varslingsmottaker» og kontrollutvalgets rolle i denne sammenhengen.

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune vil ha åpen høring

Fylkesrevisjonen skriver i sin rapport at en vesentlig svakhet ved saksbehandlingen er «manglende dokumentasjon, arkivering og journalføring av saksinformasjon» 

FKTs Sekretariatskonferanse 2018

Vi har gleden av å invitere til den årlige Sekretariatskonferansen 20. - 21. mars 2018 i Lillestrøm.

For program og nærmere informasjon om priser og påmelding:

Påmeldingsfrist: 15. februar

|

Rapport avdekkjer fylkeskommunale regelbrot

Det er avdekt fleire brot på regelverket om offentlege innkjøp i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

|

Treng meir tid på å lese rapporten

Kontrollutvalet i Sogndal treng endå fleire dagar på å kome seg gjennom den omfattande rapporten om Sogn barnevern.

|

Kritiseres i anonymt brev

Ledelsen i Kragerø fjordbåtselskap blir skarpt kritisert i et anonymt brev til kontrollutvalget.

|

Vurderer lovligheten av turistvert i Lofoten

De gjorde det til det beste for befolkningen, men ansettelsen av turistvert i Flakstad kommune skal behandles i kontrollutvalget.

|

- Åpenbart at Oslo kommune er lurt

Kommunerevisjonen skal granske Boligbygg-skandalen, bestemte kontrollutvalget. Utvalgets leder vil avsløre utro tjenere.

|

Flertallet ønsker ikke mer gransking i Tjøme

Kontrollutvalget ønsket at KPMG skulle granske ytterligere forholdene på byggesaksavdelingen.

|

Valdriser veiledet om kontroll

Et 40-talls valdriser med alle de seks ordførerne i spissen møtte da Fylkesmannen i Oppland inviterte til veiledningsmøte om kommunelovens kapittel 12.

|
1234...13Neste