logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Varslere i Karmøy angrer på at de varslet

En revisjon KPMG har gjort, viser at mange kommuneansatte i Karmøy ikke opplever åpenhetskultur.

|

- Kulturen i etaten har åpenbare mangler i seg

Kontrollutvalget i Tromsø retter sterk kritikk mot at brannsjefen fikk utført arbeid på hans private hytte av folk i kommunal tjeneste.

|

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet.

|

Kontrollutvalget i Ålesund avventer anmeldelse

Dermed snudde utvalget, etter at sekretariatet innstilte på politianmeldelse for korrupsjon og for brudd på Arbeidsmiljøloven i de foreløpige sakspapirene.

|

Varslere må ha flere kanaler

Kommuner som lager nye varslingsrutiner eller reviderer gamle, må tenke på at det kan være toppledelsen det varsles om. Det skriver Kommunal Rapport på lederplass.

|

Måtte svare på spørsmål om svikt i anbudspraksis

Kontrollutvalget i Verdal har fått flere henvendelser fra entreprenører som har følt seg utelatt fra muligheten til å kjempe om kommunale kontrakter.

|

Vil legge ned stiftelse etter kontroll av Olavshallen

Eierskapskontrollen av Olavshallen slår fast at stiftelsen Drivhuset ikke lenger fungerer som den skal. Styreleder foreslår å legge ned stiftelsen.

|

Forholdene ved helsetunene i Malvik skal granskes

Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestene ved helsetunene.

|

Strammer inn reglene for kommuneansatte

Kontrollutvalget i Fredrikstad setter strengere grenser for hvilke oppdrag kommuneansatte kan ha på fritiden.

|

Røros innrømmer at det er vanskelig å håndtere boplikten

Både teknisk sjef og rådmann innrømmer for kontrollutvalget at det er vanskelig å finne ut hvem som ikke overholder boplikten på Røros.

|

Byggesaksbehandlingen skal under lupen i Fredrikstad

Etter en rekke henvendelser fra innbyggere som har stilt spørsmålstegn ved behandlingen av ulike byggesaker, vil kontrollutvalget ha en større revisjon av arbeidet som gjøres.

|

Verket og Røros får revisjonskritikk

Revisjon Fjell IKS legger fram rapport der de er svært kritiske på flere punkt til Verkets drift.

|

- Lønnshopp burde vært politisk behandlet

Kontrollutvalget i Tromsø refser administrasjonssjefen og mener at lønnsøkningen til kommunale sjefer burde vært sent formannskapet til politisk behandling.

|

Anbefaler kontrollutvalget å droppe epostgransking

Mistanke om uregelmessigheter i innkjøpssak i Grimstad er ikke nok til å sjekke ansattes eposter, lyder advokatråd.

|

Millionavtalen var ikke gyldig inngått

Revisorene konkluderer med at Leksvik-rådmannens avtale var både ugyldig inngått og er å anse som ugyldig.

|

Taper millioner av kroner på dårlig samarbeid

Møre og Romsdal fylkeskommune har tapt millionbeløp de siste årene fordi de ikke har hatt gode nok rutiner for å kreve momsrefusjon fra Statens vegvesen.

|

Byggesaks- og byplanledelsen i Drammen får skylden

Deloitte legger det største ansvaret for byggesakssjef og byplansjef i granskningsrapporten og mener korrupsjonen burde vært oppdaget tidligere.

|

Korrupsjonsrapporten i Drammen er klar

Rapporten fra Deloittes gransking legges fram for kontrollutvalget i dag.

|

- Grunn til å stille spørsmål

Kontrollutvalget i Drammen vil be om rådmannens syn på Marienlyst-saken.

|
Forhånd.123456...13Neste