logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Regional  høstsamling  2018 - Klarspråkkurs

NYHET! FKT og Konsek Trøndelag IKS inviterer til "Klarspråkkurs" på  Wærnes fredag 26.oktober. Kursholder er Agnar Kaarbø


Fornavn: **
Etternavn: **
Organisasjon: **
Ev. ressursnummer:
E-post: **
E-post, kopimottaker
Telefon: **
Fakturaadresse, og evt. elektronisk fakturadesse (e-post) og org. nummer: **
Postnummer: **
Poststed:
Velg konferansepakke **
Tilleggsopplysninger: (allergier ol.)

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

FKT Veileder - Sekretariat for kontrollutvalg

Etter et års arbeid er endelig veilederen ferdig.  Nå håper vi at veilederen kan bli et godt redskap både for kontrollutvalg og sekretariat.

Nytt sekretariat i nytt fylke!

Fra nyttår har en rekke av kommunene i Trøndelag blitt eiere i Konsek Trøndelag IKS. 

FKTs Sekretariatskonferanse 2018

Vi har gleden av å invitere til den årlige Sekretariatskonferansen 20. - 21. mars 2018 i Lillestrøm.

For program og nærmere informasjon om priser og påmelding:

Påmeldingsfrist: 15. februar

|

Valdriser veiledet om kontroll

Et 40-talls valdriser med alle de seks ordførerne i spissen møtte da Fylkesmannen i Oppland inviterte til veiledningsmøte om kommunelovens kapittel 12.

|

Mener Ålesund har brutt loven i The North West-saken

Kommunen mener den ikke brøt loven da den tildelte konseptutviklingen av «The North West» til Momentium Event AS. Kontrollutvalgssekretariatet er av en annen oppfatning.

|

Velkommen til Tromsø!

I dag starter FKTs fagkonferanse- og årsmøtearrangement i strålende sol i nord. 

|

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet.

|

Kontrollutvalget i Ålesund avventer anmeldelse

Dermed snudde utvalget, etter at sekretariatet innstilte på politianmeldelse for korrupsjon og for brudd på Arbeidsmiljøloven i de foreløpige sakspapirene.

|

Sekretariatskonferansen 2017

FKTs årlige Sekretariatskonferanse ble arrangert 21. - 22. mars i Lillestrøm. Her finner du lenker til de ulike foredragene. 

|

Folkevalgt lederskap og kommunal organisering

Hvordan kommunen velger å organisere oppgaveløsningen skaper både demokratiske utfordringer og muligheter.

|

Foreslår å undersøke Verdals anbudsrutiner

Kontrollsekretæren ber kontrollutvalget i Verdal godkjenne en prosjektplan som redegjør for hvordan kommunens anbudsrutiner skal kontrolleres.

|

Taper millioner av kroner på dårlig samarbeid

Møre og Romsdal fylkeskommune har tapt millionbeløp de siste årene fordi de ikke har hatt gode nok rutiner for å kreve momsrefusjon fra Statens vegvesen.

|
12Neste