logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen (2016-18)
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen (2016-18)

Årsmøte 29. mai 2018 på Gardermoen

Forum for Kontroll og Tilsyn avholder årsmøte 29. mai 2018. Endelig tidspunkt fastsettes senere.

FKTs årsmøte blir avholdt tirsdag 29. mai 2018 kl. xx.xx på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport  Gardermoen. Registrering fra kl. xx.xx - én representant pr. medlem.

Årsmøtet arrangeres i tilknytning til Fagkonferansen 2018.

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i FKT som har tale-, forslags- og stemmerett.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, altså innen 17. april 2018.

Styret sender ut sakspapirene 2 uker før årsmøtet, innen 15. mai 2018.

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 15. mai 2018.

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, leder i kontrollutvalget i Sogn og Fjordane fylkeskommune | Frank.Willy.Djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se her » eller kontakt sekretariatet.

|