logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Styret 2017-2018

Nyvalgt styreleder Benedikte Muruvik Vonen, rådgiver Temark (Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS.
Benedikte er både forumets første kvinne som styreleder og den første styrelederen fra sekretariatene.
Nyvalgt styreleder Benedikte Muruvik Vonen, rådgiver Temark (Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS. Benedikte er både forumets første kvinne som styreleder og den første styrelederen fra sekretariatene.

Det skjedde ingen endringer i styresammensetningen på årsmøtet i Tromsø 7. juni 2017. Alle på valg ble enstemmige gjenvalgt.

Styrets møteplaner og -protokoller publiseres fortløpende på medlemssidene.

Styret i FKT - 2017-18: (se bilder nederst i artikkelen)

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen (2016-18)
Rådgiver i Temark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
M: 905 89 043 | E-post: benedikte.vonen@temark.no

Nestleder Hilde Vatnar Selnes (2016-18)
Medlem i kontrollutvalget i Namsos kommune
M: 950 04 447 | E-post: hivse@mattilsynet.no

Medlem Roald Breistein (2017-19)
Seniorrådgiver i Sekretariatet for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune
M: 975 05 152 | E-post: roald.breistein@hfk.no

Medlem Dag Robertsen (2016-18)
Nestleder i kontrollutvalget i Moss kommune
M: 990 05 440 | E-post: dag@lunderobertsen.no

Medlem Synnøve Solbakken (2016-18)
Leder i kontrollutvalget, Kvinnherad kommune
M: 930 12 591 | E-post: synnove.solbakken@kvinnherad.kommune.no

Medlem Einar Ulla (2017-19)
Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune
T: 57 63 80 51 | M: 971 90 734 | E-post: Einar.Kare.Ulla@sfj.no 


Førstevaramedlem - politiker Alan Geoffrey Thompson (2016-18)
Leder av kontrollutvalget i Sauda kommune og medlem av kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune

Andrevaramedlem - politiker John Helge Andersen (2016-18)
Nestleder i kontrollutvalget i Røros kommune

Førstevaramedlem - sekretær Sissel Mietinen (2017-19)
Daglig leder i Kontrollutvalgan IS

Andrevaramedlem - sekretær Liv Tronstad (2017-19)
Seniorrådgiver i KonSek Trøndelag IKS

|