logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet.

|

Veileder i forvaltningsrevisjon

NKRFs Veileder i forvaltningsrevisjon er revidert og er nå fritt tilgjengelig for nedlastning i pdf-versjon.

|

Kommunereformen - valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor

FKT har sammen med NKRF utarbeidet en felles anbefaling om valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor i tilknytning til gjennomføring av ev. kommunesammenslåingsprosjekter.

|

Forvaltningsrevisjonsregisteret

NKRF har sammen med KS og KMD laget en enkel søkbar database for forvaltningsrevisjonsrapporter for hele landet.

|

Kontrollutvalgboka - 2. utgave

Kontrollutvalgsboken er et oppslagsverk for alle som er opptatt av offentlig forvaltning. Men er spesielt innrettet mot folkevalgte i kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariater og kommunene og fylkeskommunenes revisorer.

Kontrollutvalgsboken kom i oppdatert 2. utgave i desember 2015.

|

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollsekretariat

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene.

|