logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2016

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge.

|

Verktøykasse mot tidstyver

KS og KMD lanserer nettbasert verktøykasse mot tidstyver i kommunesektoren.

|

Offentlige anskaffelser - samleside NFD

Næringsdepartementet har laget en særskilt samleside om relevant stoff om offentlige anskaffelser.

|

Kontrollutvalgboka - 2. utgave

Kontrollutvalgsboken er et oppslagsverk for alle som er opptatt av offentlig forvaltning. Men er spesielt innrettet mot folkevalgte i kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariater og kommunene og fylkeskommunenes revisorer.

Kontrollutvalgsboken kom i oppdatert 2. utgave i desember 2015.

|

Veileder i forvaltningsrevisjon

NKRFs Veileder i forvaltningsrevisjon er revidert og er nå fritt tilgjengelig for nedlastning i pdf-versjon.

|

Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

fou_pwc_tilsynsansvar.jpg

Ny rapport fra KS viser at kommunestyrene kan ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar, og at staten i praksis kan redusere det statlige tilsynet.

|

Hjelp - jeg er ny i kontrollutvalget!

Artikkelen er ment som ”førstehjelp” for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet og gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

|

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Når virksomheter og tjenester skilles ut som egne foretak eller selskaper, endres betingelsene for folkevalgt styring og kontroll, og til dels også folk.

|

Forvaltningsrevisjonsregisteret

NKRF har sammen med KS og KMD laget en enkel søkbar database for forvaltningsrevisjonsrapporter for hele landet.

|