FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019, Kristiansand 4. -5. juni, Clarion hotel Ernst