Konferanser og seminar

Årsmøte 8. juni 2022

FKTs årsmøte i 2022 blir avholdt 8. juni

FKT årsmøtet 2022 sakspapirer 

Det er kun medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett (en stemme per kontrollutvalg eller sekretariat).  Medlemmene velger selv hvem som skal være representert på årsmøtet.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 14. dager før årsmøtet

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Ta kontakt med sekretariatet.

Leder i valgkomiteen: Arild Røen, leder kontrollutvalget Samnanger kommune | arild.roen@dnb.no  | Mobil: 917 80 106