logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Fagkonferanse og årsmøte 2019

FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019, Kristiansand 4. -5. juni, Clarion hotel Ernst

Vi jobber kontinuerlig med programmet.  

Her er noen smakebiter:

  • Journalist i Kommunal Rapport, Marte Danbolt vil åpne konferansen: «Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle?» Marte har skrevet mange kritiske artikler om den kommunale egenkontrollen, blant annet i Valdresregionen.
  • Fagdirektør Kjetil Reitan: «Kommunale arkiv – råtner de på rot» Arkivverket har hatt sin årlige undersøkelse om kommunale arkivtjenester. Undersøkelsen viser at det er fare for at rettighetsdokumentasjon som omhandler enkeltpersoner kan forsvinne hvis ikke kommunene tar grep.
  • Kontollsjef Einar Ulla vil presentere ny veileder om kontrollutvalgets påse-ansvar. I proposisjonen til den nye kommuneloven gir departementet tydelig uttrykk for at det hviler et stort ansvar på kommunestyret og kontrollutvalget for å sikre at revisjonsordningen er forsvarlig. Det er disse organene selv som må vurdere revisors kvalifikasjoner og revisors arbeid.
  • Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim, om tette bånd mellom utbygger i Trondheim og sentrale politikere i Ap, først og fremst Rune Olsø – som var ansatt i et firma som fikk en millionavtale for å påvirke en politisk prosess. Habilitet og åpenhet – hvorfor er det så viktig? Og  vår «husfilosof» Henrik Syse vil fortsette sin fortelling om etiske perspektiver- hvordan kan de veilede kontrollutvalget?

Og selvfølgelig blir det en tur i den kristiansandske skjærgården -  i fint vær

Pris: 

kr. 6 700 (mdlemmer),  kr. 7 100 (ikke-meldemmer)

Følg med!