Sekretariatskonferansen 2020 –  Scandic Lillestrøm 24.-25.mars

Program: 

Programmet er ikke endelig og oppdateres løpende.

Dag 1:

Kontrollutvalget som «bestiller» – Presentasjon av en masteroppgave  | Anita Dahl Aanerød, ØKUS

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet | Einar Ulla, FKT

Internkontroll i sekretariatene – Forslag til en mal for et internkontrolldokument | Sveinung Talberg, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Utrederrollen til sekretariatet – Hva er handlingsrommet? | ikke avklart

Kontrollutvalgslederskolen – Informasjon om opplegg og innhold | Anne-Karin F Pettersen, FKT

Dag 2:

Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll | Unn Helen Aarvold, NKRFs revisjonskomité

Hvordan bør sekretariatet og kontrollutvalget håndtere henvendelser? | ikke avklart

Samordning av egenkontroll og tilsyn  | Fakra Butt, Fylkesmannen i Oslo og Viken

Valg av kontrollutvalg – erfaringer | Torill Bakken, Kontrollutvalg Fjell IKS

 

Påmelding  (åpnes i løpet av november)