logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Dokumentasjon fra FKTs fagkonferanse 2016

Nedenfor finner du presentasjoner og bilder fra FKTs fagkonferanse 2016.

Tirsdag 7. juni 2016:

 • Åpning
  Statssekretær Grete Ellingsen (H), Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Overordnet om kontrollutvalgets rolle og oppgaver – herunder om lederrollen og om hvordan heve status og synliggjøre kontrollutvalget (ingen presentasjon)
  Kontrollutvalgsleder Ingrid I. Willoch (H), Fredrikstad kommune
 • Offentlige anskaffelser – hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på?Sekretariatsleder Anneline Vingsgård, KOFA

Onsdag 8. juni 2016:

 • Korrupsjon
  Partner Erling Grimstad, BDO AS
 • Samspill og dialog – politisk ledelse, administrativ ledelse og kontrollutvalg
  Ordfører Nina Sandberg (Ap), Nesodden kommune (ingen presentasjon)
  Rådmann Anne Skau, Oppegård kommune (presentasjon)
  Nestleder Roar Thun (Ap), kontrollutvalget i Ski kommune (presentasjon)
 • Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter – juridiske utfordringer for kontrollutvalget
  Avd.dir./advokat Tor Allstrin, KS Advokatene
 • Mennesket er det viktigste verktøyet. Hvordan tolke og takle hverandre i en utfordrende arbeidsdag. (ingen presentasjon)
  Motivator Thor Brekkeflat, daglig leder Hva skal til AS og nestleder av kontrollutvalget i Bergen kommune

|