logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

FKTs Sekretariatskonferanse 2018

Vi har gleden av å invitere til den årlige Sekretariatskonferansen 20. - 21. mars 2018 i Lillestrøm.

For program og nærmere informasjon om priser og påmelding:

Påmeldingsfrist: 15. februar

|

Rapport avdekkjer fylkeskommunale regelbrot

Det er avdekt fleire brot på regelverket om offentlege innkjøp i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

|

Treng meir tid på å lese rapporten

Kontrollutvalet i Sogndal treng endå fleire dagar på å kome seg gjennom den omfattande rapporten om Sogn barnevern.

|

Flertallet ønsker ikke mer gransking i Tjøme

Kontrollutvalget ønsket at KPMG skulle granske ytterligere forholdene på byggesaksavdelingen.

|

Valdriser veiledet om kontroll

Et 40-talls valdriser med alle de seks ordførerne i spissen møtte da Fylkesmannen i Oppland inviterte til veiledningsmøte om kommunelovens kapittel 12.

|

Ordføreren i Lyngen kritiseres - har meldt seg selv til kontrollutvalget

Etter å ha mottatt kritikk for kommunens rolle under Arctic Race of Norway og filminnspillinga av Baalsrud-filmen «Den 12. mann» har han kontaktet utvalget for ei gransking av mulige kritikkverdige forhold.

|

Alvorlig rapport om lovbrudd i Karlsøy

Revisjonsrapporten om inhabilitet i administrasjonen i Karlsøy og brudd på regelverket om offentlige anskaffelser er svært alvorlig, sier KS-lederen i Troms.

|

No vil han kontrollere også dei andre etatane

Kontrollutvalet i Ålesund kjem også til å sjekke dei andre etatane i kommunen etter Bingsa-saka.

|

Ber om betre rutinar innan året er omme

Kontrollutvalet vil skjerpe rutinane og auke kompetansen blant tilsette og politikarar etter at Sogn og Fjordane fylkeskommune fekk kritikk for ikkje å vere open nok.

|

Ny rapport avdekker mangelfulle rutinar

Sogn og Fjordane fylkeskommune får kritikk for å ikkje vere opne nok. Det gjeld møteinnkallingar, innsyn i dokument og mangelfull arkivering.

|

Varslere i Karmøy angrer på at de varslet

En revisjon KPMG har gjort, viser at mange kommuneansatte i Karmøy ikke opplever åpenhetskultur.

|

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet.

|

Forholdene ved helsetunene i Malvik skal granskes

Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestene ved helsetunene.

|

Byggesaksbehandlingen skal under lupen i Fredrikstad

Etter en rekke henvendelser fra innbyggere som har stilt spørsmålstegn ved behandlingen av ulike byggesaker, vil kontrollutvalget ha en større revisjon av arbeidet som gjøres.

|

- Lønnshopp burde vært politisk behandlet

Kontrollutvalget i Tromsø refser administrasjonssjefen og mener at lønnsøkningen til kommunale sjefer burde vært sent formannskapet til politisk behandling.

|
12345Neste