logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Anbefaler kontrollutvalget å droppe epostgransking

Mistanke om uregelmessigheter i innkjøpssak i Grimstad er ikke nok til å sjekke ansattes eposter, lyder advokatråd.

|

Mener Hemsedal kom med represalier mot varslere

Hemsedal i hardt vær etter påstander om represalier mot varslere. Ledelsen er ikke fornøyd med revisjonsrapport.

|

Sparkar i gong granskingsprosessen

Kontrollutvalet i Sogndal lyser ut oppdraget med ekstern undersøking av Sogn barnevern.

|

Folkevalgt lederskap og kommunal organisering

Hvordan kommunen velger å organisere oppgaveløsningen skaper både demokratiske utfordringer og muligheter.

|

Diskuterte Tingvolls journalpraksis i tre timer

Lederen i kontrollutvalget la fram dokumenter som ikke var journalført – eller ikke var riktig ført.

|

Kontrollerer innkjøpa i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kontrollutvalet har bestilt ein forvaltningsrevisjon for å vurdere om innkjøpa er i samsvar med lov om offentlege anskaffingar.

|

Advarer Kragerø mot korrupsjon

Telemark Kommunerevisjon advarer kommunen mot byggesaksbehandlingen. Gjennomgangen viser en risiko for korrupsjon.

|

Vil vurdere granskning av politisk ansvar

Kontrollutvalget i Drammen vil vurdere om også det politiske ansvaret skal gås etter i sømmene, etter alt som ble avdekket i den eksterne granskningen av korrupsjonssaken.

|

Grimstad får hjelp til å rydde opp

Grimstad kommune får hjelp av organisasjonen Transparency International Norge etter de omstridte helsekjøpene.

|

Skal granske Sogn barnevern

Kontrollutvalet skal stå for granskinga og ekstern hjelp skal leigast inn for å få det gjort.

|

Millionavtalen var ikke gyldig inngått

Revisorene konkluderer med at Leksvik-rådmannens avtale var både ugyldig inngått og er å anse som ugyldig.

|

Revisjonsrapport: Malvik har for dårlige rutiner i mobbesaker

Kontrollutvalget i kommunen mener skolene ikke håndterer mobbesaker i tråd med opplæringsloven og forvaltningslovens krav til forsvarlig saksbehandling.

|

Skryter av varslerne

Lederen av kontrollutvalget i Fredrikstad kaller varslerne i teknisk drift for modige mennesker.

|

Varslersaken i Fredrikstad får konsekvenser for ansatte

Kommunen igangsetter en arbeidsrettslig prosess mot tre ansatte etter det rådmannen kaller feilinformasjon både overfor Skatt Øst og kommunerevisjonen.

|

Kontrollutvalget gransker meierisaken i Vestvågøy

Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen i Lofoten foreta gjennomgang av investeringsprosjektet Meieriet kultursenter.

|
Forhånd.12345Neste