logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

- Tallene kan like godt bety at vi er best

Andøy toppet i fjor lista over barn i fosterhjem i Norge. Lederen i Vesterålen Barnevern avviser at det nødvendigvis kvalifiserer til å bli beskrevet som verst i Norge.

|

Etaten hadde null kostnadskontroll

Nå får Vann- og avløpsetaten i Bergen knusende kritikk.

|

Vil lage Norges beste barnevern

Kritisk forvaltningsrevisjonsrapport behandlet i Karmøy kommunestyre.

|

Millionoverskridelser granskes på nytt

Millioner ble utbetalt for web-læring i skolen. En gransking tyder på at deler av betalingene gikk ut over avtalt ramme og derfor kan være en ulovlig direkteanskaffelse.

|

Rådmann refser kontrollutvalg

Kontrollutvalget i Tysfjord kritiserte kommuneansatt i protokoll. Utvalget har gått for langt mener rådmannen.

|

Må rapportere om integrering

Rådmannen i Porsgrunn må i løpet av høsten rapportere til kontrollutvalget hvordan kommunen skal bli bedre på integrering.

|

Integreringsarbeid får strykkarakter

Arbeidet Porsgrunn gjør med integrering er for dårlig, viser en revisjonsrapport kommunen selv har bestilt.

|

Barnevernrapporten: – «Lite lystig lesning»

Leder av kontrollutvalget i Karmøy er ikke overrasket over den sterke kritikken som rettes mot barnevernet i kommunen.

|

Offentlig skoleselskap handler ulovlig

Ny revisjonsrapport avslører ulovlige innkjøp i stor skala gjort av Nasjonal digital læringsarena, som er eid av 18 fylkeskommuner.

|

En rekke endringer i forslaget til ny kommunelov

Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte
(Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)
Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte (Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)

Kommunelovutvalgets utredning med en rekke forslag av betydning for egenkontrollen i kommunene.

|

Ny rapport med sterk kritikk av barnevernet

Revisjonsselskapet Deloitte har gjennomgått barneverntjenesten i Karmøy.

|

- Fjord1-utbetalingane er ok

Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane meiner at utbetalingane i Fjord1-saka i samsvar med regelverket, men ber revisjonen gå gjennom avtalen.

|

FKTs Fagkonferanse 2016

Vi minner om vår årlige fagkonferanse - 7. - 8. juni på Gardermoen. Det er fortsatt ledige plasser.

Påmeldingsfrist: Snarest!

|

Kommunereformen - valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor

FKT har sammen med NKRF utarbeidet en felles anbefaling om valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor i tilknytning til gjennomføring av ev. kommunesammenslåingsprosjekter.

|

Kritisk kontrollutvalg i Tydal

Kontrollutvalget i Tydal er kritisk til det de mener er brudd på habilitetsbestemmelsene fra tidligere rådmann i den såkalte Vertshussaken.

|

Fann fleire lovbrot hos kommunen

Kontrollutvalet kritiserer Sauda kommune for mangel på protokollføring av innkjøp.

|

Starter granskningen nå

Kontrollutvalget i Tynset vedtok at KPMG AS får jobben med å granske om omorganiseringen av helse- og omsorgssektoren har gått etter boka.

|

Avdekket klar systemsvikt i kommunen

Tildelingen av rehabiliteringsplass til kommunalsjefens mor avdekker at Bamble ikke har systemer som sikrer habilitet ved vedtak.

|
Forhånd.12345Neste