logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Møte i etikkutvalget

Kommunesektorens etikkutvalg hadde møte i Oslo 11. mai 2017.

|

Ny rapport avdekker mangelfulle rutinar

Sogn og Fjordane fylkeskommune får kritikk for å ikkje vere opne nok. Det gjeld møteinnkallingar, innsyn i dokument og mangelfull arkivering.

|

Måtte svare på spørsmål om svikt i anbudspraksis

Kontrollutvalget i Verdal har fått flere henvendelser fra entreprenører som har følt seg utelatt fra muligheten til å kjempe om kommunale kontrakter.

|

Strammer inn reglene for kommuneansatte

Kontrollutvalget i Fredrikstad setter strengere grenser for hvilke oppdrag kommuneansatte kan ha på fritiden.

|

Anbefaler kontrollutvalget å droppe epostgransking

Mistanke om uregelmessigheter i innkjøpssak i Grimstad er ikke nok til å sjekke ansattes eposter, lyder advokatråd.

|

Millionavtalen var ikke gyldig inngått

Revisorene konkluderer med at Leksvik-rådmannens avtale var både ugyldig inngått og er å anse som ugyldig.

|

Tilsyn oppleves som nyttig og bidrar til læring

Kommuner og fylkesmannsembeter opplever stort sett at statlig tilsyn er nyttig og bidrar til læring og bedre kommunale tjenester.

|

Røros innrømmer at det er vanskelig å håndtere boplikten

Både teknisk sjef og rådmann innrømmer for kontrollutvalget at det er vanskelig å finne ut hvem som ikke overholder boplikten på Røros.

|

KOFAs fagkonferanse 2016

KOFA arrangerte sin årlige fagkonferanse i Bergen 10. november 2016.

|

Opprettholder vedtak om lukking

- Av hensyn til alle parter og til kommunens omdømme bør vedtaket være offentlig, sa Frp-representant da formannskapet i Hadsel diskuterte åpning eller fortsatt lukking av saken rundt Bømyr eiendom.

|

Uttalelse om møteoffentlighet

Sivilombudsmannen har uttalt seg om praktisering av møteoffentlighet i Arendal kommune.

|

Brukere spores på kommunale nettsider

Kommunene deler rundhåndet informasjon om besøkende til tredjeparter, uten å informere om det.

|

Folkevalgte bør ikke sitte i styret

Kommunesektorens etikkutvalg anbefaler at folkevalgte ikke bør sitte i styret i kommunalt eide foretak og selskaper.

|
Forhånd.1234Neste