logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Får politikarane ta denne jorda?

Grunneigar ber kontrollutvalet i Stavanger om å stanse ekspropriasjon til tursti i Gauselvågen.

|

FKTs fagkonferanse og årsmøte 2016

Den årlige fagkonferansen og årsmøte 2016 arrangeres på Gardermoen 7. og 8. juni.

|

Kommunesektorens etikkutvalg - nye uttalelser

Etikkutvalget har uttalt seg hhv. om kombinasjonen kommunalt ansatt og folkevalgt og om at folkevalgte bør vise åpenhet om gaver, hvem de møter og om eierinteresser.

|

Mener Brønnøy må se på byggesak

Fikk svar etter at kontrollutvalgets sekretariatsleder purret.

|

Stiller plassen til disposisjon

Styremedlem stiller sin plass i havnestyret i Sortland til disposisjon etter tirsdagens møte.

|

Rådmann refser kontrollutvalg

Kontrollutvalget i Tysfjord kritiserte kommuneansatt i protokoll. Utvalget har gått for langt mener rådmannen.

|

Høring - NOU 2016: 4 Ny kommunelov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4) på høring.

|

Rådmannen i Sunndal erklærer seg inhabil

Forberedt på kritikk når saka om den nye ambulansestasjonen skal behandles i kontrollutvalget og kommunestyret.

|

Kontrollutvalet i Etnedal ber om innstramming

Kontrollutvalet har vurdert kommunen si behandling av kommunale prosessar knytt til openheit og protokollføring i formannskap/utvida formannskap.

|

En rekke endringer i forslaget til ny kommunelov

Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte
(Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)
Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte (Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)

Kommunelovutvalgets utredning med en rekke forslag av betydning for egenkontrollen i kommunene.

|

Medgir at ordfører kan ha vært inhabil

Ordføreren "kan ha vært inhabil" da han deltok i behandling av korrupsjonsvarsel, medgir kontrollutvalget i Trøgstad.

|

Kan sitje i begge utvala

Kontrollutvalsleiaren kan vera medlem i finansutvalet, meiner Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane.

|

Takboksene har blitt et juridisk minefelt

Det ble faretruende høy temperatur da bystyret i Moss drøftet takboksene på det planlagte byggeprosjektet ved Refsnes Gods.

|

FKTs Fagkonferanse 2016

Vi minner om vår årlige fagkonferanse - 7. - 8. juni på Gardermoen. Det er fortsatt ledige plasser.

Påmeldingsfrist: Snarest!

|

Kritisk kontrollutvalg i Tydal

Kontrollutvalget i Tydal er kritisk til det de mener er brudd på habilitetsbestemmelsene fra tidligere rådmann i den såkalte Vertshussaken.

|

Nok et ulovlig politisk møte

Nes kommune, kontrollutvalget og Fylkesmannen avviste at den politiske behandlingen av rådmannens lønnsøkning var ulovlig. Sivilombudsmannen konkluderer med at de tar feil.

|

Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

fou_pwc_tilsynsansvar.jpg

Ny rapport fra KS viser at kommunestyrene kan ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar, og at staten i praksis kan redusere det statlige tilsynet.

|
Forhånd.1234Neste