logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

KU-medlem får likevel behandle korrupsjonssaken

Først ble Petter Øijord (MDG) kjent inhabil i all behandling av korrupsjonssaken i Drammen. I går ombestemte kontrollutvalget seg og mente han likevel er habil.

|

Kommuneadvokaten inn på teppet i kontrollutvalget

Kommuneadvokaten i Drammen avviser at hun har sådd tvil om et kontrollutvalgsmedlems redelighet i byggesaker.

|

Habilitetsproblemer i kontrollutvalget

Petter Øijord (MDG) ble erklært inhabil i korrupsjonssaken, mens Ole Hovengen (Frp) ikke får være med på deler av behandlingen i kontrollutvalget.

|

Talerett i kommunale organer

Det er organets medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett. Andre personer kan etter særskilt vedtak få ordet, men da må dette være klart utskilt fra det alminnelige ordskiftet.

|
Krever lovlighetskontroll

Fylkestinget i Vestfold bryter sine egne regler ved valg av kontrollutvalg.

Like etter at den nye fylkesordføreren var valgt, skulle fylkestinget i Vestfold velge kontrollutvalg på sitt første møte. Men valget gikk ikke helt smertefritt.

For opposisjonen mener posisjonspartiene har trikset for å unngå at deres fylkestingsrepresentanter havner i kontrollutvalget.

Les hele saken i Nrk Vestfold

Valg av nye kontrollutvalg

FKT og NKRF med felles brev til kommunene og fylkeskommunene med råd og veiledning for valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019.

|

Det tradisjonelle valgrundskrivet fra KMD

KMD har publisert det tradisjonelle rundskrivet forut for høstens valg.

|

Tolkning av koml. § 80 - innsynsrett i selskap

Kommunaldepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse om innsynrett i selskaper etter koml. § 80.

|
Forhånd.1234