logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

KMD: Vil revidere Kontrollutvalgsboken

Men departementet kan ikke gi en konkret tidsangivelse for arbeidet

Fagkonferanse og årsmøte 2019

FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019, Kristiansand 4. -5. juni, Clarion hotel Ernst


Fornavn: **
Etternavn: **
Organisasjon: **
Ev. ressursnummer:
E-post: **
E-post, kopimottaker
Telefon: **
Fakturaadresse, evt. elektronisk fakturadesse (e-post) og org. nummer: **
Postnummer: **
Poststed:
Velg konferansepakke **
Tilleggsopplysninger: (allergier ol.)
Ønsker du å være med på båttur?*

FKT og NKRF: Fortsatt behov for Kontrollutvalgsboken

Styret i NKRF og styret i FKT ble på et møte 29.1.2019 enige om å rette en felles henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

FKT: Egenkontrollen må med i framtidens lokaldemokrati

-  Kommunestyrene er passive når det gjelder å stille krav til kontrollutvalget. Denne utfordringen må KS ta, og gi kontrollutvalget sin rettmessige plass i opplæringsopplegget. 

KMD: Kontrollutvalget kan ikke granske enkeltpolitikere
3.5.2019.

Miljøvernforbundet i Hønefoss har stilt spørsmål til KMD om kontrollutvalget kan granske enkeltpolitikere

Les mer
KMD: Vil revidere Kontrollutvalgsboken
3.5.2019.

Men departementet kan ikke gi en konkret tidsangivelse for arbeidet

Les mer
FKT: Høringssvar - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
2.5.2019.

"Det er fortsatt behov for noen viktige presiseringer knyttet til sekretariatene som vi mener bør med i forskriften"

Les mer
FKT: Prosjektplan Veileder - samordning av kommunal egenkontroll og tilsyn
2.4.2019.

Veilederen vil bli en del av KMDs implementeringspakke knyttet til ny kommunelov

Les mer
FKT: Jan F Bernt svarer på spørsmål om publisering av henvendelser 
22.2.2019.

FKT har mottatt en henvendelse fra et av våre medlemmer som ønsket en prinsipiell avklaring på spørsmål om publisering på nett.

 

Les mer
FKT og NKRF: Fortsatt behov for Kontrollutvalgsboken
8.2.2019.

Styret i NKRF og styret i FKT ble på et møte 29.1.2019 enige om å rette en felles henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les mer
KMD: Høring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
4.2.2019.

Den nye forskriften vil erstatte to av dagens forskrifter (kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften).

Les mer
KMD: Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring
15.1.2019.

Forslaget bygger på økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven som Stortinget vedtok den 22. juni 2018.

Les mer
Fagsamling for dei fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet
11.1.2019.

Dei fire fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet gjennomførde si årlege samling på Sola Strand hotel denne veka

Les mer
Lovendringer for kommunene fra 2019
8.1.2019.

8.1.2019

Den største lovendringen for kommunene i 2019 blir den nye kommuneloven, men den trer først i kraft etter valget til høsten.

Les mer

FKTs høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling

Forum for Kontroll og Tilsyn har avgrenset sitt høringssvar til begrepet «varslingsmottaker» og kontrollutvalgets rolle i denne sammenhengen.

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune vil ha åpen høring

Fylkesrevisjonen skriver i sin rapport at en vesentlig svakhet ved saksbehandlingen er «manglende dokumentasjon, arkivering og journalføring av saksinformasjon» 

1234...14Neste