logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

FKT: Nytt styre

På årsmøtet 2019 ble det valgt nye medlemmer til styret

1 2019 var det sekretærene som var på valg. Liv Tronstad ble valgt inn som fast medlem. Hun har vært varamedlem siden 2017. 

Varamedlemmene Kjell Tore Wirum og Jane Anita Aspen er nye i styret.

Styret 2019-2020:

Leder

Benedikte Muruvik Vonen (2018-20)

Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder

Dag Robertsen (2018-20)

Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem

Marit Gilleberg (2018-20)

Leder kontrollutvalget, Tolga kommune

Styremedlem

Ivar Mork (2018-20)

Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune

Styremedlem

Styremedlem

Einar Ulla (2019-21)

Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Liv Tronstad (2019-21)

Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

 Varamedlemmer:                    1. vara politiker Terje Engvik (2018-20)

                                                     2 vara politiker John Helge Andersen (2018-20)

                                                     1. vara sekretariat Kjell Tore Wirum (2019-21)

                                                     2. vara sekretariat Jane Anita Aspen (2019.21)