logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Millionavtalen var ikke gyldig inngått

Revisorene konkluderer med at Leksvik-rådmannens avtale var både ugyldig inngått og er å anse som ugyldig.

|

Taper millioner av kroner på dårlig samarbeid

Møre og Romsdal fylkeskommune har tapt millionbeløp de siste årene fordi de ikke har hatt gode nok rutiner for å kreve momsrefusjon fra Statens vegvesen.

|

Byggesaks- og byplanledelsen i Drammen får skylden

Deloitte legger det største ansvaret for byggesakssjef og byplansjef i granskningsrapporten og mener korrupsjonen burde vært oppdaget tidligere.

|

Korrupsjonsrapporten i Drammen er klar

Rapporten fra Deloittes gransking legges fram for kontrollutvalget i dag.

|

- Grunn til å stille spørsmål

Kontrollutvalget i Drammen vil be om rådmannens syn på Marienlyst-saken.

|

Revisjonsrapport: Malvik har for dårlige rutiner i mobbesaker

Kontrollutvalget i kommunen mener skolene ikke håndterer mobbesaker i tråd med opplæringsloven og forvaltningslovens krav til forsvarlig saksbehandling.

|

Varslersaken i Fredrikstad får konsekvenser for ansatte

Kommunen igangsetter en arbeidsrettslig prosess mot tre ansatte etter det rådmannen kaller feilinformasjon både overfor Skatt Øst og kommunerevisjonen.

|

Skryter av varslerne

Lederen av kontrollutvalget i Fredrikstad kaller varslerne i teknisk drift for modige mennesker.

|

Kontrollutvalget gransker meierisaken i Vestvågøy

Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen i Lofoten foreta gjennomgang av investeringsprosjektet Meieriet kultursenter.

|

Ikke feil av rådmannen

Rådmannen har fullmakt til å foreta ansettelser i Søgne kommune, og prosedyrer for ansettelser er fulgt ifølge revisjonen.

|

Skal granske Sogn barnevern

Kontrollutvalet skal stå for granskinga og ekstern hjelp skal leigast inn for å få det gjort.

|

Mistenker tyveri av medisiner

Flere sykehjem i Trondheim har opplevd svinn av medisiner der det er mistanke om tyveri.

|

Småampert under valg av nytt kontrollutvalg

Opposisjonen i Ørland kommunestyre hadde ingen navneforslag og avga ingen stemmer under valg av nytt kontrollutvalg.

|
Forhånd.1234567...14Neste