logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Risikoen forbundet med å bryte regelverket er for lav

 -Vi må ha en tilsynsordning for etterlevelse av regleverket for offentlige anskaffelser. Det sier Bjørn H Wikasteen, som er seniorrådgiver i K-Sekretariatet IKS, til Anbud365 

Wikasteen er enig i NHOs forslag om at det etableres en tilsysnmyndighet for offentlige anskaffelser. Det er en funksjon som som kan utføres av konkurransetilsynet, sier han og fortsetter: - Som sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene ser vi dessverre ofte brudd på anskaffelsesregelverket, og det er betydelig behov for en egen enhet som kan forfølge brudd på anskaffelsesregelverket uten å basere seg på en klage. https://www.anbud365.no/risikoen-forbundet-med-bryte-regelverket-er-lav-trenger-en-tilsynsordning/