logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Sekretariatskonferansen 2017

FKTs årlige Sekretariatskonferanse ble arrangert 21. - 22. mars i Lillestrøm. Her finner du lenker til de ulike foredragene. 

|

Folkevalgt lederskap og kommunal organisering

Hvordan kommunen velger å organisere oppgaveløsningen skaper både demokratiske utfordringer og muligheter.

|

Foreslår å undersøke Verdals anbudsrutiner

Kontrollsekretæren ber kontrollutvalget i Verdal godkjenne en prosjektplan som redegjør for hvordan kommunens anbudsrutiner skal kontrolleres.

|

Taper millioner av kroner på dårlig samarbeid

Møre og Romsdal fylkeskommune har tapt millionbeløp de siste årene fordi de ikke har hatt gode nok rutiner for å kreve momsrefusjon fra Statens vegvesen.

|

Benedikte Muruvik Vonen ny styreleder

Årsmøtet i FKT valgte i går Benedikte Muruvik Vonen til ny styreleder.

|

Difi og Språkrådet lanserer gratis nettkurs i klarspråk

Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune et gratis kurstilbud, til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

|

FKTs fagkonferanse og årsmøte 2016

Den årlige fagkonferansen og årsmøte 2016 arrangeres på Gardermoen 7. og 8. juni.

|

Mener Brønnøy må se på byggesak

Fikk svar etter at kontrollutvalgets sekretariatsleder purret.

|

En rekke endringer i forslaget til ny kommunelov

Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte
(Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)
Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte (Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)

Kommunelovutvalgets utredning med en rekke forslag av betydning for egenkontrollen i kommunene.

|

FKTs Fagkonferanse 2016

Vi minner om vår årlige fagkonferanse - 7. - 8. juni på Gardermoen. Det er fortsatt ledige plasser.

Påmeldingsfrist: Snarest!

|

Kommunereformen - valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor

FKT har sammen med NKRF utarbeidet en felles anbefaling om valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor i tilknytning til gjennomføring av ev. kommunesammenslåingsprosjekter.

|

Nok et ulovlig politisk møte

Nes kommune, kontrollutvalget og Fylkesmannen avviste at den politiske behandlingen av rådmannens lønnsøkning var ulovlig. Sivilombudsmannen konkluderer med at de tar feil.

|
Forhånd.12