logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

FKTs Sekretariatskonferanse 2018

Vi har gleden av å invitere til den årlige Sekretariatskonferansen 20. - 21. mars 2018 i Lillestrøm.

For program og nærmere informasjon om priser og påmelding:

Påmeldingsfrist: 15. februar

|

Valdriser veiledet om kontroll

Et 40-talls valdriser med alle de seks ordførerne i spissen møtte da Fylkesmannen i Oppland inviterte til veiledningsmøte om kommunelovens kapittel 12.

|

Folkevalgt lederskap og kommunal organisering

Hvordan kommunen velger å organisere oppgaveløsningen skaper både demokratiske utfordringer og muligheter.

|

Kritikk for manglende budsjettstyring og -disiplin

Kontrollutvalget ber om budsjettdisiplin og -styring, og kritiserer Frøya kommune for heller ikke å klare å framlegge årsregnskapet innen fristen.

|

Bodø har tapt millioner pga. sommel

I en revisjon av regnskapet kommer det fram at kommunen i løpet av 2015 har gått glipp av 5,8 mill. kr i momskompensasjon pga. foreldede fakturaer.

|

Utsette økonomisak etter møterot

Kontrollutvalet i Sogndal har ikkje fått handsama årsmelding og rekneskap før formannskapet.

|

En rekke endringer i forslaget til ny kommunelov

Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte
(Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)
Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte (Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)

Kommunelovutvalgets utredning med en rekke forslag av betydning for egenkontrollen i kommunene.

|

FKTs Fagkonferanse 2016

Vi minner om vår årlige fagkonferanse - 7. - 8. juni på Gardermoen. Det er fortsatt ledige plasser.

Påmeldingsfrist: Snarest!

|

Kommunereformen - valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor

FKT har sammen med NKRF utarbeidet en felles anbefaling om valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor i tilknytning til gjennomføring av ev. kommunesammenslåingsprosjekter.

|