Nyheter
FKTs Fagkonferanse 2016

Vi minner om vår årlige fagkonferanse – 7. – 8. juni på Gardermoen. Det er fortsatt ledige plasser.

Påmeldingsfrist: Snarest!

>> Les mer
Vil ikkje gi ut Fjord1-bilag

Trass i at leiaren i kontrollutvalet har bede om det, vil ikkje fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane utlevere vedlegg i samband med konsulentane sine Fjord1-utgifter.

>> Les mer