logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

Valdriser veiledet om kontroll

Et 40-talls valdriser med alle de seks ordførerne i spissen møtte da Fylkesmannen i Oppland inviterte til veiledningsmøte om kommunelovens kapittel 12.

|

Mye å lære av alt som gikk galt med RenoNorden

Krav om norskkunnskaper hos de ansatte og realisme i kjørerutene bør være viktig ved framtidig valg av renovatør på Hedmarken, ifølge en fersk selskapskontroll.

|

Krever flere svar om Candy People og Rune Olsø

Kontrollkomiteen var ikke fornøyd med kommunerevisjonens gjennomgang av Trondheim kino.

|

Vil legge ned stiftelse etter kontroll av Olavshallen

Eierskapskontrollen av Olavshallen slår fast at stiftelsen Drivhuset ikke lenger fungerer som den skal. Styreleder foreslår å legge ned stiftelsen.

|

Folkevalgt lederskap og kommunal organisering

Hvordan kommunen velger å organisere oppgaveløsningen skaper både demokratiske utfordringer og muligheter.

|

Verket og Røros får revisjonskritikk

Revisjon Fjell IKS legger fram rapport der de er svært kritiske på flere punkt til Verkets drift.

|

Ny rapport frikjenner Filmcamp

Filmcamp i Målselv har ikke brukt offentlige penger i strid med regelverket, slår ny revisjonsrapport fast.

|

Ingen ekstern granskning av Trondheim Kino AS

Bystyret i Trondheim avblåser planene om en ekstern selskapskontroll av Trondheim Kino AS.

|

Folkevalgte bør ikke sitte i styret

Kommunesektorens etikkutvalg anbefaler at folkevalgte ikke bør sitte i styret i kommunalt eide foretak og selskaper.

|

Vil ha fullt innsyn ved Verket Røros

Kontrollutvalget i Røros krever fullt innsyn ved Verket Røros.

|

En rekke endringer i forslaget til ny kommunelov

Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte
(Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)
Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte (Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)

Kommunelovutvalgets utredning med en rekke forslag av betydning for egenkontrollen i kommunene.

|

Godtek manglande innsyn i konsulentbilag

Eit samrøystes kontrollutval godtek at 300.000 kroner er utbetalt til Fjord1-konsulentane utan at det har vore kravd innsyn i bilag.

|

FKTs Fagkonferanse 2016

Vi minner om vår årlige fagkonferanse - 7. - 8. juni på Gardermoen. Det er fortsatt ledige plasser.

Påmeldingsfrist: Snarest!

|

Vil ikkje gi ut Fjord1-bilag

Trass i at leiaren i kontrollutvalet har bede om det, vil ikkje fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane utlevere vedlegg i samband med konsulentane sine Fjord1-utgifter.

|

- Manglende anbud fører til dyrere renovasjon

Et kritisk kontrollutvalg i Gran ville ha svar på hvorfor Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) ikke gjennomførte anbudskonkurranse da gjenvinningsstasjon ble etablert.

|

Bruker en halv mill. på granskning

Høyres Jo Inge Hesjevik fikk gjennomslag for granskning av Barentssekretariatet.

|
12Neste