Forum for Kontroll og Tilsyn avholder årsmøte 3. juni 2020. Endelig tidspunkt fastsettes senere.

FKTs årsmøte i 2020 blir avholdt 3. juni 2020  på Quality Airport hotel Gardermoen 

Årsmøtet arrangeres i tilknytning til fagkonferansen 2020.

Sakspapirene blir lagt ut her senest 14. dager før årsmøtet

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i FKT som har tale-, forslags- og stemmerett.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020.

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020.

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. KU-leiar, S & F fk. | Mobil: 926 26 976 Frank.willy.djuvik@gmail.com

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se her » eller kontakt sekretariatet.