FKTs årsmøte i 2021 blir avholdt i Ålesund 1. juni 2021

Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut her.

 

Det er kun medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett (en stemme per kontrollutvalg eller sekretariat).  Medlemmene velger selv hvem som skal være representert på årsmøtet.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 14. dager før årsmøtet

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Ta kontakt med sekretariatet.

Leder i valgkomiteen: Berit Pauline Pedersen,  Rådgiver sekretariatet for kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune | Mobil: 913 60 938 | berped@nfk.no