(Denne siden blir oppdatert i fm kommunevalget i 2023)

FKT har laget en opplæringspakke som sekretariatene kan benytte når nye kontrollutvalg skal skoleres.