FKTs opplæringspakke for skolering av nye kontrollutvalg er klar