Veiledere og publikasjoner

Opplæringspakke for nye kontrollutvalg 2019

(Denne siden blir oppdatert i fm kommunevalget i 2023)

FKT har laget en opplæringspakke som sekretariatene kan benytte når nye kontrollutvalg skal skoleres. Pakken passer til et opplegg over to dager, men her kan man tilpasse alt etter behov og tid til disposisjon. Hver enkelt temabolk kan gjøres kortere eller lengre, evt. kan noen av bolkene utsettes til en ny opplæringsdag når det har gått litt tid.

Opplæring KU Temabolk A Roller Og Ansvar Bokmål

Opplæring KU Temabolk A Roller Og Ansvar Nynorsk

Opplæring KU Temabolk B Planarbeidet Bokmål

Opplæring KU Temabolk B Planarbeidet Nynorsk

Opplæring KU Temabolk C Gjennomføring Av Forvaltningsrevisjon Og Eierskapskontroll Bokmål

Opplæring KU Temabolk C Gjennomføring Av Forvaltningsrevisjon Og Eierskapskontroll Nynorsk

Opplæring KU Temabolk D Økonomistyring Og Regnskap Bokmål

Opplæring KU Temabolk D Økonomistyring Og Rekneskap Nynorsk

Opplæring KU Temabolk E Kontrollutvalgets Påse Ansvar Bokmål

Opplæring KU Temabolk E Kontrollutvalets Påsjå Ansvar Nynorsk

Opplæring KU Temabolk F Kommunedirektørens Internkontroll Bokmål

Opplæring KU Temabolk F Kommunedirektøren Sin Internkontroll Nynorsk

Opplæring KU Temabolk G Kontrollutvalg I Media Bokmål

Vi har også utarbeidet et eksempel på et opplæringsprogram som bygger på presentasjonene over. Det kan være lurt å invitere flere til å holde innledningene. I eksempelet har vi lagt inn bidrag fra både en ordfører og en rådmann.

Forslag til et programoppsett

Bidrag fra FKT til selve opplæringen

Ta kontakt med sekretariatet i FKT hvis du er interessert i en nærmere avtale.

Folkevalgtopplæringen

Bolk A kan tilpasses og benyttes i den generelle folkevalgtopplæringen av kommunestyret og fylkesting

Kontrollutvalgsboken

Ny revidert  utgave 2022: Kontrollutvalgsboka

FKT-veiledere 

Boktips

Ole Petter Pedersen, “Førstehjelp for lokalpolitikere – Guide til et bedre lokaldemokrati”Utgitt av lokalpolitikeren.no

Boken handler om habilitet, åpenhet og møteoffentlighet, økonomi, kontroll og kommunejuss. 2019-utgaven er oppdatert med lettfattelig innføring i den nye kommuneloven.

“Perfekt guide og oppslagsverk for kommunestyret,  kontrollutvalget, journalister og andre interesserte!”