Veiledere og publikasjoner

Opplæringspakke for nye kontrollutvalg 2023

FKTs opplæringspakke for skolering av nye kontrollutvalg, vil være klar i god tid før valget

Opplæring av kontrollutvalg perioden 2023-2027:

PowerPoint-presentasjoner med disse temaene:

  1. Roller og samspill 
  2. Planarbeidet 
  3. Arbeid med FR og ESK 
  4. Økonomiforvaltningen 
  5. Påseansvaret 
  6. Henvendelser 

Eksempel på et opplæringsprogram som bygger på temaene over.

 

Folkevalgtopplæringen:

PowerPoint-presentasjon bygget på tema «Roller og samspill» som benyttes i den generelle folkevalgtopplæringen av kommunestyret og fylkesting.