Internkontrollhåndboka – oppdatert

Internkontrollhåndboka foreligger nå i ny utgave og inkluderer mal for kompetanseplan og metodeveileder for risikovurderinger. Kontrollmiljø Kontrollutvalgets sekretariat har en særskilt plikt til å påse at sakene som kontrollutvalget behandler er forsvarlig utredet, og at kontrollutvalgets vedtak blir satt i verk. Daglig leder skal styre dette arbeidet i sekretariatet, og det er nødvendig med god … Fortsett å lese Internkontrollhåndboka – oppdatert