Siste nytt

Abonner

Personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat

FKT har utarbeidet mal for personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat.

Les mer

Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

Les mer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 10.-11. januar 2022 (webinar)

Kurset har som formål å gi økt innsikt i dagens praksis og gode råd om hvordan uttalelsen kan utformes.

Les mer

En kommune kan ikke leie inn kommunedirektøren

Statsforvalteren i Vestland  har nylig fjernet innleid kommunedirektør i Samnanger

Les mer

Konferanser