logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 
Siste nytt
4x2
FKT og NKRF: Fortsatt behov for Kontrollutvalgsboken
Styret i NKRF og styret i FKT ble på et møte 29.1.2019 enige om å rette en felles henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Les mer
4x2
KMD: Høring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Den nye forskriften vil erstatte to av dagens forskrifter (kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften).
Les mer
4x2
KMD: Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring
Forslaget bygger på økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven som Stortinget vedtok den 22. juni 2018.
Les mer
4x2
Fagsamling for dei fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet
Dei fire fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet gjennomførde si årlege samling på Sola Strand hotel denne veka
Les mer
Konferanser