Siste nytt

Abonner

Prop. 69 L (2019–2020) om utvidelse av frister m.m

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til en midlertidig lov med enkelte unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven.

Les mer

FKTs høringssvar til forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven mm.

Forum for Kontroll og Tilsyn har avgitt høringssvar til forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven

Les mer

KMD svarer: NAV-ansatte i kontrollutvalget - valgbarhet og habilitet

Etter henvendelse fra ett av våre medlemmer stilte FKT spørsmål til departementet om NAV-ansattes valgbarhet og habilitet i kontrollutvalget.

Les mer

Covid-19 – innvirkning på FKTs kurs og konferanser - oppdatert

FKT følger situasjonen nøye og gjør løpende dag til dag-vurderinger for våre arrangementer utover våren

Les mer

Konferanser