Siste nytt

Abonner

KMD - svar på spørsmål knyttet til den nye kommunelovens kap. 23-1 om kontrollutvalget

Etter spørsmål fra medlemmer ba FKT Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en avklaring om hvordan uttrykket «gruppe» i den nye kommuneloven § 23-1 andre ledd skal tolkes.

Les mer

Veileder - kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Med denne veilederen håper vi å kunne gi påse-ansvaret et operativt innhold.

Les mer

Kurs - kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

FKT inviterer til kurs i påse-ansvaret 5.-6. november, Scandic Hotel Lillestrøm

Les mer

Tid for valg

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen i Kommunal Rapport: Vi utfordrer alle partier til å gi egenkontrollen den prioritet den fortjener!

Les mer

Konferanser