Siste nytt

Abonner

Ny korrupsjonsrapport fra TI-Norge

Nesten halvparten av de spurte i Norge frykter gjengjeldelser ved å rapportere om tilfeller av korrupsjon

Les mer

Utredning – Foretaksstraff og korrupsjon

Forslag om særskilt påbud om å forebygge korrupsjon i kommuner ved å innta et krav om forebyggingsarbeid i kommuneloven kapittel 14 (Økonomiforvaltning)

Les mer

Lovlegkontroll av avgjerd om å lukke møte i kontrollutvalet

Statsforvaltaren i Vestland er kome til at reglane for lukking av møte ved handsaming av sak  i kontrollutvalet i Øygarden, ikkje vart følgt

Les mer

Statsforvaltaren i Vestland avviser krav om lovlegkontroll av vedtak i kontrollutvalet

Saka er frå tidlegare Sund kommune og gjeld oppjustering av festeavgift. Kontrollutvalet vedtok å sende saka over til klagenemnda i kommunen.

Les mer

Konferanser