Siste nytt

Abonner

Svar fra departementet på spørsmål om tolkning av Kommunelovens § 23-5, Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget

Forum for Kontroll og Tilsyn ba departementet om tolkning av Kommunelovens § 23-5, Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget

Les mer

Uttalelse fra FKT om kommunestyrets og fylkestingets myndighet til å instruere eierrepresentant

FKT har mottatt en henvendelse fra et av våre medlemmer som savnet en tydelig klargjøring av kommunenes rett til å instruere sine eierrepresentanter

Les mer

Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner

24 eksempler for refleksjon om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner

Les mer

Tilsynskalender for samordning av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgssekretariatene kan legge inn planlagte forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter i tilsynskalenderen.

Les mer

Konferanser