Siste nytt

Abonner

Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning - nå på begge målformer

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet og årsberetningen før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak, jfr. kommuneloven § 14-3. Bestemmelsen er en presisering av at kontrollutvalgets uttalelse også skal handle om forhold i årsberetningen.

Les mer

De viktigste KOFA avgjørelsene

Hør presentasjon av de mest sentrale KOFA avgjørelsene det siste året

Les mer

Personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat

FKT har utarbeidet mal for personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat.

Les mer

Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

Les mer

Konferanser