Siste nytt

Abonner

Uttalelse fra FKT om kommunestyrets og fylkestingets myndighet til å instruere eierrepresentant

FKT har mottatt en henvendelse fra et av våre medlemmer som savnet en tydelig klargjøring av kommunenes rett til å instruere sine eierrepresentanter

Les mer

Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner

24 eksempler for refleksjon om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner

Les mer

Tilsynskalender for samordning av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgssekretariatene kan legge inn planlagte forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter i tilsynskalenderen.

Les mer

Høringssvar fra FKT: Revidert standard for forvaltningsrevisjon og ny standard for eierskapskontroll

FKT har gitt høringssvar til forslag til revidert standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og ny standard for eierskapskontroll (RSK 002)

Les mer

Konferanser