Siste nytt

Abonner

KMD: Svar på spørsmål om valg av varamedlemmer til kontrollutvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har svart Kontrolutvalg Fjell IKS på spørsmål om det er adgang til å velge personlige varamedlemmer til kontrollutvalget.

Les mer

Opplæring av kontrollutval - samling på Skei 5. februar

Samlingen var eit samarbeid mellom NKRF Sogn og Fjordane og FKT med Vestland Revisjon og SEKOM-sekretariat som praktisk arrangør

Les mer

TI-Norge - Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2019

Transparency International Norge har kommet med en oppdatert samling over korrupsjonsdommer i Norge

Les mer

KMD: Innføring av en felles nasjonal tilsynskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til kommuner og fylkeskommuner om nye regler i kommuneloven om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren, og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender fra 2020.

Les mer

Konferanser