Siste nytt

Abonner

KMD: Innføring av en felles nasjonal tilsynskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til kommuner og fylkeskommuner om nye regler i kommuneloven om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren, og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender fra 2020.

Les mer

Høringssvar fra FKT – Standard for forenklet etterlevelseskontroll

Forum for Kontroll og Tilsyn har avgitt høringsuttalelse til Norges kommunerevisorforbund sitt forslag til Standard for forenklet etterlevelseskontroll.

Les mer

KMD: Endringer fra 1.1. 2020

Oversikt over noen viktige endringer som gjelder fra 1. januar 2020 innenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområde

Les mer

KMD - svar på spørsmål knyttet til den nye kommunelovens kap. 23-1 om kontrollutvalget

Etter spørsmål fra medlemmer ba FKT Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en avklaring om hvordan uttrykket «gruppe» i den nye kommuneloven § 23-1 andre ledd skal tolkes.

Les mer

Konferanser