Siste nytt

Abonner

Gjeninnføring av midlertidig lovgivning om fjernmøter

Folkevalgte organer skal igjen kunne holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal lukkes.

Les mer

Revidert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og ny RSK 002 Standard for eierskapskontroll, er vedtatt

Begge standarder trer i kraft med virkning for prosjekter der oppstartbrevet er sendt etter 30. september 2020.

Les mer

Svar fra fylkesmannen i Møre og Romsdal på spørsmål om revisor kan delta digitalt på kontrollutvalgets møter uten at møtet dermed må defineres som fjernmøte

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal stilte spørsmål til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om et møte må defineres som fjernmøte dersom revisor deltar via digitale verktøy?

Les mer

Svar fra departementet på spørsmål om evt. gjeninnføring av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter

På grunn av oppblomstringen av Covid-19 viruset, har FKT fått flere henvendelser fra medlemmer som ønsker svar på om departementet vil vurdere å gjeninnføre den midlertidige forskriften om fjernmøter.

Les mer

Konferanser