Siste nytt

Abonner

Endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp

FKT stilte spørsmål til Kommunal og moderniseringsdepartementet om revisjonsberetningen vil være dekkende når den ikke bygger på den siste versjonen av kommunens årsberetning.

Les mer

Slik takler du media

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon | Kurset arrangeres i samarbeid med Norges kommunerevisorforbund (NKRF).

Les mer

Kommunedirektøren kan ikke endre eller redusere kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet.

Departementets svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5

Les mer

Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt

Les mer

Konferanser