Siste nytt

Abonner

Tilsynskalender for samordning av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgssekretariatene kan legge inn planlagte forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter i tilsynskalenderen.

Les mer

Høringssvar fra FKT: Revidert standard for forvaltningsrevisjon og ny standard for eierskapskontroll

FKT har gitt høringssvar til forslag til revidert standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og ny standard for eierskapskontroll (RSK 002)

Les mer

Ny rapport fra FKT: Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg

Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg.

Les mer

FKT mener: Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig i offentlig styring?

I forbindelse med arbeidet med veilederen «Samordning mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll» som Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil utgi i løpet av våren, stilte arbeidsgruppen seg dette spørsmålet.

Les mer

Konferanser