Forum for Kontroll og Tilsyns formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) ble stiftet i 22. november 2005. Organisasjonen har per 1.3 2020 138 kommuner og 7 fylkeskommuner som medlemmer Medlemsoversikt Web . I tillegg har vi 23 kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner.

Styret i FKT er ledet av Benedikte Muruvik Vonen, Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (Vetaks).

Styrets møteplaner og -protokoller publiseres fortløpende på medlemssidene.

Organisasjonsnummer: 989 545 159


Nedenfor finner du nærmere informasjon om FKT – medlemmer, brosjyre og vedtekter.