Forum for Kontroll og Tilsyns formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) ble stiftet i 22. november 2005. Organisasjonen har per 11.9 2020 160 kommuner og 7 fylkeskommuner som medlemmer.  I tillegg har vi 23 kontrollutvalgssekretariat som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner.    

Styret i FKT er ledet av Tage Pettsersen, Moss kommune

Styrets møteplaner og -protokoller publiseres fortløpende på medlemssidene.

Organisasjonsnummer: 989 545 159

FKT har kontorlokaler i Kristian Augustgate 14 i Oslo


Nedenfor finner du nærmere informasjon om FKT: årsmelding 2019, medlemmer, brosjyre og vedtekter.