Forum for Kontroll og Tilsyns formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) ble stiftet i 22. november 2005. Organisasjonen har per 1.1 2020 156 kommuner og 4 fylkeskommuner som medlemmer medlemsoversikt_web . I tillegg har vi 22 kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner.

Styret i FKT er ledet av Benedikte Muruvik Vonen, Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (Vetaks).

Styrets møteplaner og -protokoller publiseres fortløpende på medlemssidene.

Organisasjonsnummer: 989 545 159


Nedenfor finner du nærmere informasjon om FKT – medlemmer, brosjyre og vedtekter.