Styrets sammensetting etter årsmøtet 3. juni 2020

Styreleder Tage Pettersen (2020-2022) Leder kontrollutvalget, Moss kommune | M: 9047 0753 | E-post: tage.pettsersen@stortinget.no

Nestleder Einar Ulla (2019-2021) Seniorrådgjevar,  Sekretariatet for kontrollutvalet Vestland fylkeskommune,  | M: 971 90 734 | E-post: Einar.Kare.Ulla@vlfk.no

Medlem Bård Hoksrud (2020-2022) Leder kontrollutvalget, Bamble kommune | M:                 | E-post: bard.hoksrud@stortinget.no

Medlem Marit Gilleberg (2020-2022) Nestleder kontrollutvalget, Tolga kommune | M: 951 62 946 |  E-post: marit.gilleberg@os.kommune.no

Medlem Tom Øyvind Heitmann (2020-2021) Rådgiver, Kusek IKS, Vest-Finnmark | M: 918 72 937 | E-post: tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Liv Tronstad (2019-2021) Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS | M: 900 38 551 | E-post: liv.tronstad@konsek.no


Førstevaramedlem – politiker Terje Engvik (2020-2022) Medlem kontrollutvalet, Sunnfjord kommune

Andrevaramedlem – politiker Sven Castberg (2020-2022) Leiar kontrollutvalet, Ørsta kommune

Førstevaramedlem – sekretær Kjell Tore Wirum (2019-2021) Daglig leder, FIKS

Andrevaramedlem – sekretær Jane Anita Aspen (2019-2021) Daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Møteplan høst -20 og vår -21

  • 24. august
  • 27. oktober
  • 15. desember
  • 15. februar
  • 15. mars
  • 20.april
  • 31.mai