Styrets sammensetting etter årsmøtet 1. juni 2021

Styreleder Tage Pettersen (2020-2022) Leder kontrollutvalget, Moss kommune | M: 9047 0753 | E-post: tage.pettsersen@stortinget.no

Nestleder Einar Ulla (2019-2022) Seniorrådgjevar,  Sekretariatet for kontrollutvalet Vestland fylkeskommune,  | M: 971 90 734 | E-post: Einar.Kare.Ulla@vlfk.no

Medlem Bård Hoksrud (2020-2022) Leder kontrollutvalget, Bamble kommune | M:  909 19 838 | E-post: bard.hoksrud@stortinget.no

Medlem Rita Holberg (2021-2022) Leder kontrollutvalget, Fredrikstad kommune | M: 951 62 946 |  E-post: riho@fredrikstad.kommune.no

Medlem Tom Øyvind Heitmann (2021-2023) Rådgiver, Kusek IKS, Vest-Finnmark | M: 918 72 937 | E-post: tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Medlem Liv Tronstad (2021-2023) Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS | M: 900 38 551 | E-post: liv.tronstad@konsek.no


Første varamedlem – politiker Terje Engvik (2020-2022) Medlem kontrollutvalet, Sunnfjord kommune

Andre varamedlem – politiker Sven Castberg (2020-2022) Leiar kontrollutvalet, Ørsta kommune

Første varamedlem – sekretær Jane Anita Aspen (2021-2023) Daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Andre varamedlem –  sekretær Hilde Rasmussen Nilsen(2021-2023) Rådgiver, Kontrollutvalgssekretariatet Bergen

Møteplan høst 2021 

  • 18. oktober
  • 13. desember

Møteplan vår/sommer 2022

  • 1. februar
  •  21. mars
  • 26. april
  • 7. juni
  • 15. august