Styresammensetningen etter årsmøtet 4. juni 2019.

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen (2018-2020), Rådgiver i Temark – Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, M: 905 89 043 | E-post: benedikte.vonen@temark.no

Nestleder Dag Robertsen (2018-20), Nestleder i kontrollutvalget i Moss kommune, M: 990 05 440 | E-post: dag@lunderobertsen.no

Medlem Marit Gilleberg (2018-2020), Leder i kontrollutvalget i Tolga kommune, M: 951 62 946 |  E-post: fmhemagi@fylkesmannen.no

Medlem Ivar Mork (2018-2020), Leiar i kontrollutvalet, Ulstein kommune,, M: 909 76 081 | E-post: ivar.mork@outlook.com

Liv Tronstad (2019-21), Seniorrådgiver Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS, M: 900 38 551 | E-post: liv.tronstad@konsek.no

Medlem Einar Ulla (2019-21), Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune, T: 57 63 80 51 | M: 971 90 734 | E-post: Einar.Kare.Ulla@sfj.no


Førstevaramedlem – politiker Terje Engvik (2018-20120), Nestleiar i kontrollutvalet i Førde kommune

Andrevaramedlem – politiker John Helge Andersen (2018-20), Nestleder i kontrollutvalget i Røros kommune

Førstevaramedlem – sekretær Kjell Tore Wirum (2019-21), Daglig leder i FIKS

Andrevaramedlem – sekretær Jane Anita Aspen (2019-21), Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal