Styrets sammensetting etter årsmøtet 31. mai 2023

Styreleder Tage Pettersen (leder 2023-2024, valgt til 2024) Leder kontrollutvalget, Moss kommune | M: 904 70  753 | E-post: tage.pettersen@stortinget.no

Nestleder Jane Anita Aspen (nestleder 2023-2024, valgt til 2025) Daglig leder, Sekretariatet for Romsdal,  | M: 913 71 112| E-post: jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no

Medlem Terje Engvik (2022-2024) Medlem kontrollutvalget, Sunnfjord kommune | M:  975 17 111 | E-post: terje.engvik@enivest.net

Medlem Rita Holberg (2022-2024) Leder kontrollutvalget, Fredrikstad kommune | M: 951 62 946 |  E-post: riho@fredrikstad.kommune.no

Medlem Tom Øyvind Heitmann (2023-2025) Rådgiver, Kusek IKS, Vest-Finnmark | M: 918 72 937 | E-post: tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Medlem Solveig Kvamme (2023-2025) Radgjevar, Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS | M: 907 41 399 | E-post: solveig.kvamme@sksiks.no


Første varamedlem – politiker Henning Warloe (2022-2024) Leder kontrollutvalget, Bergen kommune

Andre varamedlem – politiker Sven Castberg (2022-2024) Leiar kontrollutvalet, Ørsta kommune

Første varamedlem – sekretær Hilde Rasmussen Nilsen (2023-2025) Rådgiver, Kontrollutvalgssekretariatet Bergen (fratrådt september 2023)

Andre varamedlem –  sekretær Einar Sandlund (2023-2025) Rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Møteplan 

  • 5. februar 2024
  • 18. mars 2024
  • 24. april 2024
  • 3. juni 2024