Styresammensetningen etter årsmøtet 29. mai 2018.

Styrets møteplaner og -protokoller publiseres fortløpende på medlemssidene.

Styret i FKT – 2018-2019: 

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen (2018-2020), Rådgiver i Temark – Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, M: 905 89 043 | E-post: benedikte.vonen@temark.no

Nestleder Dag Robertsen (2018-20), Nestleder i kontrollutvalget i Moss kommune, M: 990 05 440 | E-post: dag@lunderobertsen.no

Medlem Marit Gilleberg (2018-2020), Leder i kontrollutvalget i Tolga kommune, M: 951 62 946 | E-post: fmhemagi@fylkesmannen.no

Medlem Ivar Mork (2018-2020), Leiar i kontrollutvalet, Ulstein kommune,, M: 909 76 081 | E-post: ivar.mork@outlook.com

Medlem Roald Breistein (2017-19), Seniorrådgiver i Sekretariatet for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune, M: 975 05 152 | E-post: roald.breistein@hfk.no

Medlem Einar Ulla (2017-19), Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune, T: 57 63 80 51 | M: 971 90 734 | E-post: Einar.Kare.Ulla@sfj.no


Førstevaramedlem – politiker Terje Engvik (2018-20120), Nestleiar i kontrollutvalet i Førde kommune

Andrevaramedlem – politiker John Helge Andersen (2018-20), Nestleder i kontrollutvalget i Røros kommune

Førstevaramedlem – sekretær Sissel Mietinen (2017-19), Daglig leder i Kontrollutvalgan IS

Andrevaramedlem – sekretær Liv Tronstad (2017-19), Seniorrådgiver i KonSek Trøndelag IKS