Om FKT

Styret 2019-2020

Nyvalgt styreleder Benedikte Muruvik Vonen, rådgiver Temark (Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS. Benedikte er både forumets første kvinne som styreleder og den første styrelederen fra sekretariatene.

Styresammensetningen etter årsmøtet 4. juni 2019.

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen (2018-2020), Rådgiver i Temark – Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, M: 905 89 043 | E-post: benedikte.vonen@temark.no

Nestleder Dag Robertsen (2018-20), Nestleder i kontrollutvalget i Moss kommune, M: 990 05 440 | E-post: dag@lunderobertsen.no

Medlem Marit Gilleberg (2018-2020), Leder i kontrollutvalget i Tolga kommune, M: 951 62 946 |  E-post: fmhemagi@fylkesmannen.no

Medlem Ivar Mork (2018-2020), Leiar i kontrollutvalet, Ulstein kommune,, M: 909 76 081 | E-post: ivar.mork@outlook.com

Liv Tronstad (2019-21), Seniorrådgiver Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS, M: 900 38 551 | E-post: liv.tronstad@konsek.no

Medlem Einar Ulla (2019-21), Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune, T: 57 63 80 51 | M: 971 90 734 | E-post: Einar.Kare.Ulla@sfj.no


Førstevaramedlem – politiker Terje Engvik (2018-20120), Nestleiar i kontrollutvalet i Førde kommune

Andrevaramedlem – politiker John Helge Andersen (2018-20), Nestleder i kontrollutvalget i Røros kommune

Førstevaramedlem – sekretær Kjell Tore Wirum (2019-21), Daglig leder i FIKS

Andrevaramedlem – sekretær Jane Anita Aspen (2019-21), Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal