Velkommen til Kontrollutvalsdagane på Hotel Alexandra i Loen 23.- 24. januar