Velkommen til Kontrollutvalsdagane på Hotel Alexandra i Loen 23.- 24. januar

Samman med sekretariata legg Forum for kontroll og tilsyn og Vestland kommunerevisorforeing opp til 2-dagars samling for kontrollutvala  i Sogn og Fjordane.

Stad: Hotel Alexandra, Loen

Dato: 23. – 24. januar

Målgruppe

Den viktigaste målgruppa er medlemar og varamedlemar i kontrollutvala i Sogn og Fjordane. Samlinga er open for alle!

Program

23. januar

9:30 – 10:00         Registrering og noko å bite i

10:00 – 12:30       Kontrollutvalsrolla

Erfaring frå kontrollutvalsleiar

Kontrollutvalet sine oppgåver

12:30 – 13.30        Lunsj

13:30 – 16:00       Sekretariatet si rolle

Møta i kontrollutvalet

Henvendingar utanfrå til utvalet

20:00                     Felles middag

24. januar

9:00 – 12:00         Revisjonen si rolle

Revisjon med mogelegheiter og avgrensingar

12:00 – 13:00        Lunsj

13:00 – 15:00        Kontrollutvalet sett frå andre sin synstad

Ordførar

Kommunedirektør

Pris

  • Pris med overnatting: Kr 3.900.
  • Pris utan overnatting: Kr 2.500.

Frister

  • Påmeldingsfrist: 10.12.2023.
  • Frist for avmelding: 5.1.2024.

 

    Påmelding

    Fakturaopplysninger


    Deltaker