Opplæringspakke for kontrollutvalg

Veiledere

Opplæringspakke for nye kontrollutvalg 2023

FKTs opplæringspakke for skolering av nye kontrollutvalg er klar

Opplæring av kontrollutvalg perioden 2023-2027:

PowerPoint-presentasjoner  på nynorsk og bokmål med disse temaene:

  1. Roller og samspill 
  2. Planarbeidet 
  3. Arbeid med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
  4. Økonomiforvaltningen 
  5. Påseansvaret 
  6. Henvendelser 

Det er lagt inn tekst i notatfeltet under lysbildene som kan tilpasses og benyttes av foredragsholder. Vi anbefaler at kontrollutvalgene får tilsendt presentasjonene med tilhørende notater.

Nedlastning av presentasjonene krever pålogging til medlemssidene.

Folkevalgtopplæringen:

Her er også en kortversjon av PowerPoint-presentasjonen om roller og samspill som kan benyttes i den generelle folkevalgtopplæringen av kommunestyret og fylkesting.