Bli medlem

Registrer deg som medlem i FKT

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) ble stiftet 22. november 2005.

Vi har 210 kommuner og 8 fylkeskommuner som medlemmer, og vi har 22 kontrollutvalgssekretariat som dekker mer enn 250 kommuner/fylkeskommuner.

Medlemsoversikt 15.04.2024

Styret i FKT er ledet av Tage Pettersen, Moss kommune. Sekretariatet ledes av vår sekretær, Anne-Karin Femanger Pettersen.

Forum for kontroll og tilsyns formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre.

                                                   

Kontingentsatser for 2024:

Kategori
Kommune 0 – 5 000 innb. 4 000
Kommuner 5 001 – 10 000 innb. 8 300
Kommuner 10 001 – 20 000 innb. 10 700
Kommuner 20 001 – 50 000 innb. 14 300
Kommuner 50 001 – 75 000 innb. 18 000
Kommuner over 75 000 innb. 20 000
Fylkeskommuner und. 300 000 innb. 22 000
Fylkeskommuner over 300 000 innb. 24 000
Sekretariat 1 – 2 ansatte 12 000
Sekretariat 3 – 5 ansatte 15 000
Sekretariat over 5 ansatte 20 000
Sekretariat som er direkte ansatt i en kommune eller fylkeskommune som er medlem 50 % avslag

 

Velkommen som medlem!

     Kommune/sekretariat    Fakturaadresse
    Kontaktperson