Bli medlem

Registrer deg som medlem i FKT

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) ble stiftet 22. november 2005. 1.3 2023 har vi 192 kommuner og 7 fylkeskommuner som medlemmer, og vi har 22 kontrollutvalgssekretariat som dekker mer enn 250 kommuner/fylkeskommuner.

Medlemsoversikt

Styret i FKT er ledet av Tage Pettersen, Moss kommune. Sekretariatet ledes av vår sekretær, Anne-Karin Femanger Pettersen.

Forum for kontroll og tilsyns formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre.

 

Kontingentsatser for 2023:

Kommune 0 – 5 000 innb.: kr 3 700
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.: kr 7 500
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.: kr 9 700
Kommuner 20 001 – 50 000 innb.: kr 13 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.: kr 16 000
Fylkeskommuner: kr 16 000
Sekretariat: kr 9 700

 

Velkommen som medlem!

     Kommune/sekretariat    Fakturaadresse
    Kontaktperson