Registrer deg som medlem i FKT

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) ble stiftet i 22. november 2005. Organisasjonen har per 10.9 2021 179 kommuner og 7 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er 21 kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner, medlem av organisasjonen.

Styret i FKT er ledet av Tage Pettersen, Moss kommune. Sekretariatet ledes av vår generalsekretær, Anne-Karin Femanger Pettersen.

Forum for Kontroll og Tilsyns formål, er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre.

 

Kontingentsatser for 2021:

Kommune 0 – 5 000 innb.:                               kr 3 500

Kommuner 5 001 – 10 000 innb.:                    kr 7 000

Kommuner 10 001 – 20 000 innb.:                 kr 9 000

Kommuner 20 001 – 50 000 innb.:                 kr 12 000

Kommuner med mer enn 50 000 innb.:        kr 15 000

Fylkeskommuner:                                               kr 15 000

Sekretariat:                                                           kr 9 000

 

Kontingentsatser for 2022:

Kommune 0 – 5 000 innb.:                               kr 3 700

Kommuner 5 001 – 10 000 innb.:                    kr 7 500

Kommuner 10 001 – 20 000 innb.:                 kr 9 700

Kommuner 20 001 – 50 000 innb.:                 kr 13 000

Kommuner med mer enn 50 000 innb.:        kr 16 000

Fylkeskommuner:                                               kr 16 000

Sekretariat:                                                           kr 9 700

 

 

Velkommen som medlem!