Bli medlem

Registrer deg som medlem i FKT

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) ble stiftet 22. november 2005. 20.1 2023 har vi 188 kommuner og 7 fylkeskommuner som medlemmer, og vi har 22 kontrollutvalgssekretariat som dekker mer enn 250 kommuner/fylkeskommuner.

Medlemsoversikt

Styret i FKT er ledet av Tage Pettersen, Moss kommune. Sekretariatet ledes av vår sekretær, Anne-Karin Femanger Pettersen.

Forum for kontroll og tilsyns formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre.

 

Kontingentsatser for 2023:

Kommune 0 – 5 000 innb.:                               kr 3 700

Kommuner 5 001 – 10 000 innb.:                    kr 7 500

Kommuner 10 001 – 20 000 innb.:                 kr 9 700

Kommuner 20 001 – 50 000 innb.:                 kr 13 000

Kommuner med mer enn 50 000 innb.:        kr 16 000

Fylkeskommuner:                                               kr 16 000

Sekretariat:                                                           kr 9 700

 

 

Velkommen som medlem!

 


    Kommune/sekretariat


    Fakturaadresse

    Kontaktperson