Å delta på Kontrollutvalgslederskolen er en mulighet til å bygge nettverk og tilegne seg forståelse for kommunal egenkontroll og kontrollutvalgets rolle utover det som kan tilbys i ordinære konferanser.