Diverse

Nyheter
Korrupsjonsindeksen (CPI) 2023

Transparency International har lagt fram korrupsjonsindeksen for 2023. Indeksen måler hvordan korrupsjonsnivået i offentlig sektor oppfattes å være i 180 land.

Digitalt situasjonsbilde i kommunene

Kommune-CSIRT skal støtte norske kommuner og fylkeskommuner med relevant informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet. ​​ 31. oktober  kom den tredje rapporten fra Kommune-CSIRT i 2023

KDD med tilstandsanalyse av det norske demokrati

På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har Universitetet i Oslo utviklet et nytt og unikt rammeverk og analyseverktøy for å måle demokrati på alle nivå, nasjonalt, regionalt og lokalt.

DFØ-rapport: Tilfredshet med det offentlige og tillit

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført en analyse av hvordan innbyggernes oppfatninger av myndighetenes kompetanse, altså evne til å levere godt, henger sammen med tillit til offentlige institusjoner, forvaltningen og folk flest.