Diverse

Nyheter
Stortingsmelding om økonomisk kriminalitet

Rett før påske la regjeringen fram Meld. St. 15 (2023–2024) Felles verdier – felles ansvar — Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. I overkant av halvparten av kommunene oppgir at de vurderer risikoen for de fleste typer økonomisk kriminalitet som liten.

Korrupsjonsindeksen (CPI) 2023

Transparency International har lagt fram korrupsjonsindeksen for 2023. Indeksen måler hvordan korrupsjonsnivået i offentlig sektor oppfattes å være i 180 land.

Digitalt situasjonsbilde i kommunene

Kommune-CSIRT skal støtte norske kommuner og fylkeskommuner med relevant informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet. ​​ 31. oktober  kom den tredje rapporten fra Kommune-CSIRT i 2023