Kartleggingen er gjennomført av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

15.01.2024

En kartlegging gjennomført i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 finner ikke tegn til at utenlandske aktører forsøkte å påvirke valgresultatet, valgdeltakelsen eller tilliten til valget.

– FFI har ikke funnet tegn til forsøk på å påvirke valget. Likevel finner de eksempler på at utenlandske aktører gjør forsøk på å nå norske målgrupper, så vi må alltid være på vakt, sier kommunal og distriktsminister Erling Sande.

Kartleggingen er et av tiltakene i regjeringens tiltaksplan for å forebygge og hindre uønsket påvirkning av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. I kartleggingen finner de ikke tegn til forsøk på å påvirke valget, definert som valgresultat, valgdeltakelse eller tillit til valget. Likevel finner de eksempler på at utenlandske aktører gjør forsøk på å nå norske målgrupper, men at disse forsøkene synes å oppnå liten spredning og effekt.

Undersøkelsen bygger på data fra åpne kilder på Facebook, X/Twitter, Telegram og TikTok. Det er gjort flere analyser for å se etter tegn til påvirkningsforsøk rettet mot valgresultatet, valgdeltakelsen, tilliten til valggjennomføringen, den politiske debatten, splittelse av befolkningen og undergraving av tillit til politikere, norske myndigheter og norske politikere.

Dette er det tredje valget på rad med kartlegging og analyse for å undersøke om norske valg utsettes for uønsket utenlandsk påvirkning.

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet