Veiledere

Veiledere
Føring av møtebok

FKT og NKRF har i et fellesprosjekt utarbeidet anbefalinger  for føring av møtebok

Internkontrollhåndboka

Internkontrollhåndboka for sekretariat inneholder mal for kompetanseplan og metodeveileder for risikovurderinger.

Høring i kontrollutvalget

Veilederen (fra april 2014) er ikke en juridisk betenkning, men et hjelpemiddel og en praktisk innføring i hvordan en høring i kontrollutvalget kan legges opp.