FKT og NKRF har i et fellesprosjekt utarbeidet anbefalinger  for bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

6.6 2023

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide en veielder for bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Formålet med denne er å gi relevant veiledning til kontrollutvalgssekretariat om arbeidet som følger av foreliggende plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Anbefalingen kan også anvendes på andre bestillinger så langt det passer.

Ut over dette skal anbefalingen bidra til beste praksis i kontrollutvalgssekretariatene utover lovkrav og lokale regler/bestemmelser.