Kommunalrett

Nyheter
Interkommunalt samarbeid

På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har BDO oppsummert sentrale forhold kommuner bør huske på og vurdere ved interkommunalt samarbeid.

Spørsmål og svar om konstituering

I disse dager har mange kommuner og fylkeskommuner  konstituerende møter i kommunestyret og fylkestinget. De skal også velge medlemmer til utvalg og andre organer i kommunen og fylkeskommunen

KS: Habilitet på dagsordenen

Habilitet er høyaktuelt i nasjonal politikk for tiden. Det er et like viktig spørsmål i lokalpolitikken. Habilitet er også et helt sentralt tema i KS Folkevalgtprogram.