Kommunalrett

Nyheter
Ny rapport om møteoffentlighet i kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og distriktsdepartementet har undersøkt hvordan reglene om møteoffentlighet i kommuneloven i praktiseres og oppleves. Rapporten konkluderer med at kommune- og fylkespolitikere er samstemte om den demokratiske verdien av åpne møter.

Varslingsdagen 2022

På vegne av BI-professor Stig Berge Matthiesen og advokat Birthe Maria Eriksen, og med støtte fra Fritt Ord, inviterer ADI Advokater til Varslingsdagen 2022 i Bergen.

NOU 2022:11. Ditt personvern-vårt felles ansvar

Personvernkommisjonen har kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren.

Høringssvar fra FKT om endringer i IKS-loven

FKT har gitt høringssvar til forslag til endringer i IKS-Loven. Generelt er vi enig med departementet i at det må være oppgavenes karakter som skal være førende for hvilke offentligrettslige regler som gjelder.

KS-rapport om åpenhetsregister i kommunene

En utredning KS har fått, viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

Høring om endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt forslag til endringer i kommuneloven på høring. Fristen for å sende høringsuttalelse er 14. oktober 2022.